Kwaliteit in Bedrijf nr. 3 - 2004

Kwaliteit in Bedrijf nr. 3 - 2004 MENSEN WILLEN WEL VERANDEREN, MAAR NIET VERANDERD WORDEN
Een organisatie veranderen is een moeilijke zaak. Er zijn heel wat veranderplannen gestrand op de emoties van medewerkers. Want alleen al het bekendmaken dat er iets gaat veranderen brengt tal van reacties teweeg. Vaak onvoorspelbare. Verdriet, angst, enthousiasme, argwaan, woede en verandermoeheid... Hoe moet je een verandering aanpakken om dat soort emoties te kanaliseren? Lambert Pater van Mediamaal vertelt over de drie C's die bij het managen van emoties gedurende veranderprocessen zo uiterst belangrijk zijn: de C van Concreet Resultaat, de C van Commitment en de C van Communicatie. U wordt gewezen op valkuilen en geadviseerd ook de ondersteunende C (van Continuïteit) en D (van Detail) toe te passen. Het gehele artikel is gelardeerd met emoties van mensen, teweeggebracht door veranderingen binnen een organisatie.

BALANS TUSSEN KWALITEIT, PRIJS EN LEVERTIJD IS ESSENTIEEL BIJ AMISEMICONDUCTORS
Anelia Pergoot miste op een haar de titel 'Quality Manager van het Jaar' in België. In een reportage vertelt zij over de manier waarop met kwaliteit bij de in Oudenaarde (B) gevestigde organisatie wordt omgegaan. Ze vertelt hoe de aandacht voor kwaliteit steeds weer nieuwe impulsen kreeg van klanten. Eerst de telecom, vervolgens de automotive en de verwachting is dat het de medische technologie is die de volgende 'push' naar topkwaliteit zal geven. En daar is men bij het Vlaamse bedrijf blij mee. Want kwaliteit acht men essentieel voor het bestaan van de organisatie.

EEN OPTIMALE OPLEIDING GAAT UIT VAN EEN DRIEHOEKSVERHOUDING
U kent die kreet toch 'de lerende organisatie'? Wel, het is een gezegde dat met de dag meer bewaarheid wordt. Naarmate ook de invloed van de technologie stappen vooruit maakt, wordt het verwerven van kennis en kunde bij organisaties een continue zaak. Triest is het alleen dat van de aangereikte kennis en kunde maar weinig beklijft. Ir. Herre Rost van Tonningen van NIAM-TMS uit Rijswijk, denkt te weten waarom: de afstand tussen leren en het in de praktijk brengen van het geleerde is te groot. En hij vertelt hoe het dan wel moet: zorg voor een driehoeksverhouding.
Tevens in dit interview aandacht voor e-learning en het meten van de effectiviteit van leren op basis van het model van professor Donald Kirkpatrick.

KWALITEIT SPEELT HOOFDROL BIJ AANLEG NIEUWE RIJKSWEG N11
Zo is er niets en zo ligt er een brede baan zwart asfalt: een rijksweg. We zien het overal in ons land. We vinden het knap dat de diverse stukken naadloos op elkaar aansluiten en denken er verder niet bij na. Gas geven en doorrijden. Maar ook bij de aanleg van een weg is kwaliteitsmanagement belangrijk. Kwaliteit in Bedrijf sprak met de opdrachtgever, de toezichthouder en de uitvoerders die bij de aanleg van de N11 (tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven) betrokken zijn. Daarbij kwam ook de unieke handheld-applicatie ter sprake die wordt ingezet voor het registreren en raadplegen van alle kwaliteitsgegevens.

OMGAAN MET WEERSTAND EN CONFLICT IS TE LEREN
Tal van veranderprojecten komen voortijdig knarsend en krakend tot stilstand. Al eerder in dit nummer was te lezen dat emoties daar vaak een belangrijke rol in spelen. Maar er zijn ook tal van andere facetten die het tot stand brengen van een verandering bemoeilijken. Mr. Roeland Nieuweboer, managing director van Berenschot Management & Development, zette, in een vijf afleveringen tellende serie, dertien aandachtspunten die hierbij een grote rol spelen, op een rijtje. In dit nummer de vijfde en dus laatste aflevering waarin vier van de dertien punten onder de aandacht worden gebracht.

VERDER IN DIT NUMMER
  • De Balanced Scorecard in de praktijk
  • Juran, 'Father of Quality', wordt in mei 100 jaar
  • Nieuw keurmerk voor incassobedrijven
  • EQM 9000:2003 - nieuw VPGI-certificaat op gebied van milieumanagement
  • Literatuurlijst