Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2004

Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2004 TRACKING & TRACING PER 1 JANUARI A.S. VERPLICHT
BSE, varkenspest, salmonella, dioxine: Zo maar even een verzameling steekwoorden die duidelijk maken dat er heel wat gevaren zijn die de kwaliteit van levensmiddelen (en diervoeder) bedreigen. Het zijn vooral die recente crisissen die 'Brussel' hebben doen besluiten op Europees niveau in te grijpen. Maar er zijn meer redenen dan alleen de dwang van autoriteiten om van voedselveiligheid een item te maken. Om maar enkele te noemen: toegang tot de (Europese en vaak ook internationale) markt, de klant (afnemer en consument) eist het steeds vaker, recalls zijn kostbaar en schadelijk voor het imago. Het resultaat van al die aanleidingen is de General Food Law (of in het Nederlands: de Europese Algemene Levensmiddelen Verordening) die in februari 2002 werd gepubliceerd en die per 1 januari 2005 (en dat is al over ruim een half jaar!) in werking treedt. En die wet stelt aan elke organisatie die actief is in de voedselketen een aantal eisen. Eén daarvan is het hebben van een adequaat 'Tracking & Tracing'-systeem... In dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf wordt ingegaan op de wetgeving en de vereiste traceerbaarheid.

TOTAL QUALITY SUPPORT SYSTEMS 2004
Voor de zevende keer organiseert Mikrocentrum een beurs en congres op het vlak van QualityWare, de software voor kwaliteitsmanagement. En net als alle andere jaren wordt deze bijeenkomst (verspreid over twee dagen) gehouden in mei -- om precies te zijn 25 en 26 mei -- in De Reehorst te Ede en is de toegang gratis. Wel van tevoren inschrijven. Alle informatie staat in Kwaliteit in Bedrijf.

EEN EFQM-BRIL OPZETTEN
Ir. J.A. Nijhuis is rayonmanager van TPG Post Haarlem-Hoofddorp. Dat is hij sedert kort. Kwaliteit in Bedrijf sprak hem nog toen hij actief was bij het rayon Dordrecht. Nijhuis is een gedreven man die beseft hoe belangrijk kwaliteit is voor een organisatie. Vandaar dat hij binnen zijn rayon dat belang in woord en daad uitdraagt. Met schitterende gevolgen. Een interview met een man die wil dat zijn mensen 'kwaliteit in het bloed zit' en die alle facetten van zijn organisatie in balans brengt door ze door zijn 'EFQM-bril' te bekijken.

EEN HANDBOEK ZO DIK ALS SCHUIMKRAAG VAN VERSGETAPT PILSJE
De ISO-inspanningen bij Bavaria resulteerden jaren geleden in een onwerkzame hoeveelheid handboeken van ongekende dikte. Bureaucratie ten top en onwerkbaar. Dat was niet alleen de conclusie van de medewerkers, maar ook de directie van de in het Brabantse Lieshout gevestigde brouwer dacht er zo over. Net toen men op het punt stond de ISO-pijp aan Maarten te geven, hoorde één van de leden van de Raad van Bestuur een adviseur beweren dat een goed kwaliteitshandboek net zo dik is als de schuimkraag van een versgetapt pilsje. Dat sprak aan. De man werd binnengehaald en Bavaria beschikt inmiddels over een werkbaar handboek via intranet. Een artikel over de kwaliteitsweg die een circa driehonderd jaar oud bedrijf heeft afgelegd.

BALANCED SCORECARD GEKOPPELD AAN ISO
De laatste jaren is de Balanced Scorecard (BSC) sterk in opgang. Met het laatste boek van Kaplan en Norton kan men geenszins beweren dat BSC 'passé' is. Integendeel. Organisaties in de profit en non-profitsector zijn druk bezig met Balanced Scorecards te ontwikkelen en te implementeren. Bij deze implementatie is het interessant om ook eens de link te leggen met een andere invalshoek, met name procesmanagement, en meer bepaald ISO 9001:2000, die het procesdenken sterk ondersteunt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de relatie tussen BSC en ISO 9001:2000. De volgende vragen worden hierbij beantwoord: Kunnen ISO 9001 gecertificeerde organisaties de BSC als instrument gebruiken? Op welke eisen van ISO 9001 kan de BSC een invulling geven? Zijn er raakvlakken tussen de beide modellen? In een artikel probeert Kwaliteit in Bedrijf op deze en andere vragen rond dit onderwerp antwoord te geven.

VERDER IN DIT NUMMER
  • Klantgerichte cultuur goed voor klant en medewerker
  • Klanten willen dat consultants veranderen
  • Nieuwe ISO 14001 verschijnt dit najaar
  • Eén op tien bedrijven niet op tijd gereed voor Good Food Law
  • Literatuurlijst