Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2004

Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2004 RAPP ZORGT VOOR TOENAME WERKBETROKKENHEID
Het blijkt triest gesteld met de motivatie van werknemers. Men is maar voor een gering deel echt betrokken bij het werk dat men uitvoert. Dat wordt nogmaals aangegeven door een Vlaams, een Nederlands en een internationaal onderzoek. Towers Perrin bijvoorbeeld ontdekte dat internationaal gezien 85% van de werknemers nauwelijks of niet gemotiveerd is voor het werk dat zij verrichten.
Ludo Daems, directeur van het PKZ-instituut (Centrum voor Persoonlijke KwaliteitsZorg) in het Belgische Lichtaart, bestrijdt het gebrek aan werkbetrokkenheid al jaar en dag met zijn RAPP-aanpak. Daarin staat de R voor Respect, de A voor Aandacht en de twee P's respectievelijk voor Passie en Plezier. En hoe u daar dan mee omgaat, leest u in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf.

MISTER CERTIFICATIE MET PENSIOEN
Harry Gundlach, de man die in 1982 de eerste directeur werd van de net opgerichte Raad voor Certificatie (RvC) en per 1 januari 1995 directeur werd van de RvA (waarin RvC, Sterin, Sterlab en NKO waren verenigd), gaat met pensioen. Kwaliteit in Bedrijf sprak met hem over zijn carrière (en de daarmee gelijklopende ontwikkeling van certificatie!), legde hem een aantal 'klachten' uit de markt voor en vroeg hem ook naar zijn visie op de toekomst van certificatie. Een open en eerlijk interview, waarin Gundlach u attent maakt op de toekomst: Value-added Audits!

STADSBEHEER PARKEREN: 'OF WE 100% KLANTTEVREDENHEID HALEN? WE STREVEN ERNAAR!'
Wie aan parkeren denkt, denkt aan betaalautomaten en bonnen onder ruitenwissers. Maar dat de dienst die zich daar in Den Haag mee bezighoudt, zichzelf beschouwt als een ambtelijk bedrijf, had u waarschijnlijk niet verwacht. Daarbij blijkt het niet zo maar een bedrijf, maar een bedrijf dat goed op weg is naar het worden van een excellente organisatie. Zo goed zelfs, dat het onlangs in aanmerking kwam voor de INK-onderscheiding. In Kwaliteit in Bedrijf vertelt het Hoofd van de dienst, drs. Marc Prins, over de reden voor kwaliteit, de aanpak en de resultaten.

STORA ENSO: 'GOED IN PLAN EN DO, MAAR MINDER IN CHECK EN ACT'
Ook de in het Overijsselse Wapenveld gevestigde fabriek voor 'fijnpapier', Stora Enso, kwam onlangs in het bezit van een door het INK uitgereikte onderscheiding. Een gebeurtenis waar de organisatie vanzelfsprekend blij mee is.
Algemeen directeur Chris De Hollander en Rick de Jonge, manager Business Planning en TQM, vertellen in uw lijfblad -- en Neerlands grootste en meest gelezen kwaliteitsvakblad! -- over het verwerven van ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 en EMAS... En hoe men toen alsnog tot de ontdekking kwam dat men te weinig structuur had in de TQM-aanpak. ' We waren goed met Plan en Do,' zegt men. ' Maar met het Check en Act kon het bij ons wel beter...' Die verbetering kwam tot stand toen men het EFQM/INK-model introduceerde. Maar u leest er in Kwaliteit in Bedrijf alles over.

VIER ORGANISATIES KWAMEN IN AANMERKING VOOR INK-PRIJS
Over Stadsbeheer Parkeren en Stora Enso hebben we het al gehad. Maar er waren nog twee winnaars van INK-onderscheidingen: Politie Midden en West-Brabant en TNT Express Nederland. Over de uitreiking van de onderscheidingen en de opmerkingen van de jury, vindt u ook informatie in dit blad. Tevens wordt vermeld hoe u zich ook zelf kunt aanmelden om mee te dingen naar de INK-prijs en/of -onderscheiding voor 2005!

VERDER IN DIT NUMMER
  • Nieuwe serie van start over het opzetten van een klachtenmanagementsysteem conform ISO 10002
  • NEN brengt rapport uit over QualityWare
  • Thema INK Kwaliteitsdag luidt: 'Uitzicht door Inzicht'
  • Kortrijk begint weer met kwaliteitsbeurs: Quality 2005
  • Literatuurlijst