Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2004

Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2004 HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MVO-JAARVERSLAG
We komen het steeds vaker tegen: bedrijven die naast hun financiële jaarverslag, ook een sociaal en een milieuverslag opstellen. INK-prijswinnaar StoraEnso is er een goed voorbeeld van, evenals bierproducent Bavaria. Kwaliteit in Bedrijf heeft een aantal van dat soort MVO-jaarverslagen onder de loep genomen met de intentie daaruit een handleiding te destilleren waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen om zo'n verslag (of zulke verslagen) in elkaar te zetten.

LANDELIJKE KWALITEITSDAG ONVERMINDERD POPULAIR
Nog voor de inschrijving is geopend, komen de aanmeldingen al binnen. Het overkomt de organisatoren van de Landelijke Kwaliteitsdag steeds weer. Op 11 november a.s. gaat die dag van start in het Congresgebouw in 's-Gravenhage. Het thema luidt: 'Uitzicht door inzicht'. En er is, zoals gebruikelijk, een keur van vooraanstaande en bekende sprekers. Geen wonder dat de belangstelling groot is.
Maar er blijken meer kwaliteitsdagen in de planning te staan. Hoewel het in het verleden zo was dat bijna elke zichzelf respecterende kwaliteitskring een dag, middag of avond organiseerde, vandaag de dag lijkt het een afvalrace te zijn geworden. Behalve de Landelijke Kwaliteitsdag kregen wij alleen nog te horen dat Zeeland en de uiterst actieve KwaliteitsKring Noord-Nederland iets organiseren. In het blad vindt u de gegevens. Daarin wordt overigens ook melding gemaakt van de Vijfde Landelijke Kwaliteitsdag voor Apothekers en van de Vlaamse Kwaliteitsdag van het VCK.

HACCP KAN HEEL GOED WORDEN GEÏNTEGREERD IN ISO
En de overheid (in de vorm van de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees - RVV) en de certificeerder waren er niet blij mee toen Prins Transport en Prins Op- en Overslag een handboek deponeerden waarin zij hun ISO-systeem en hun Hazard Analysis Critical Control Points-systeem in elkaar hadden geschoven. Maar het geïntegreerde systeem blijkt in de praktijk uitstekend aan de behoefte te voldoen.
In deze reportage vertelt Algemeen Directeur Arjen Prins over de kwaliteit van zijn organisatie en over zijn aanpak om tot een succesvolle integratie van het HACCP-systeem in het ISO-systeem te komen.

VCO ZORGT DAT OPDRACHTGEVER OOK ZELF VOOR VEILIGHEID ZORGT
Het VCO is vrij nieuw. De afkorting staat voor VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Opdrachtgevers. Steeds meer opdrachtgevers eisen van mensen aan wie zij hun werkzaamheden uitbesteden dat ze over een VCA-certificaat (wat aangeeft dat een aannemer voldoet aan bepaalde eisen betreffende veiligheid, gezondheid en milieu) beschikken. Maar als dan blijkt dat zo'n opdrachtgever soms zelf niet maatregelen heeft getroffen die dat veilige werken mogelijk maken, is dat wel frustrerend voor de aannemende partij. Daarom heeft de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (de opstellers van de VCA-norm) nu ook de VCO ontwikkeld Opdrachtgevers kunnen met deze norm toetsen of zij zelf wel voldoen aan de eisen. Tot nu toe heeft VCO nog een vrijblijvend karakter. Certificatie op basis van de VCO Checklist is niet mogelijk Het is dus meer een zelfevaluatiesysteem. Maar in Kwaliteit in Bedrijf vindt u er nog veel meer informatie over.

AFVALINZAMELING ZAANSTAD HOUDT MET KWALITEIT PRIVATISERING BUITEN DE DEUR
Zo langzamerhand lijkt het wel of de afvalinzameling in Nederland nauwelijks of niet meer in handen is van gemeenten. De diensten zijn grotendeels geprivatiseerd. Dat zou goedkoper zijn. De Afvalinzameling van de gemeente Zaanstad bewijst echter dat het tegendeel het geval is: Zaanstad blijkt zelfs aanzienlijk goedkoper te kunnen functioneren dan een private afvalinzamelaar! Het toverwoord? Efficiëntie en effectiviteit. Kwaliteit speelt daar een grote rol in. Momenteel is die kwaliteitsaanpak nog wat ongestructureerd. Men staat aan het begin. De eerste schreden zijn gezet. Hoe dat traject verder gaat verlopen en wat de inzichten van afdelingshoofd Peter W. van Ree van Zaanstad Afvalinzameling zijn, leest u in een uitgebreide reportage.

VERDER IN DIT NUMMER
  • Circa 50% van klachtenmanagers meent dat hun klachtenmanagementsysteem niet deugt.
  • Finalisten European Quality Award bekend.
  • Hoe kiest u de juiste adviseur? Info over de richtlijn 10019.
  • Lancering kwaliteitskeurmerk in de zorg.
  • Literatuurlijst