Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2004

Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2004 NIEUWE MILIEUNORM ISO 14001 IS UIT
De alom bekende ISO-norm 14001, de basis voor een adequaat milieuzorgsysteem, staat op uitkomen. Nu is het niet zo dat in deze herziening een heleboel wijzigingen zitten die tot paniek nopen. Nee, deze ISO-norm veroorzaakt geen aardverschuivingen. Wel accentverschuivingen..! Welke dat zijn, wordt in het artikel in deze Kwaliteit in Bedrijf uit de doeken gedaan door NEN's Dick Hortensius. En passant vertelt deze ook nog zijn 'insiders'-verhaal over de totstandkoming van deze nieuwe versie van de ISO 14001. En voor wie meer wil weten: op de website www.beaumont.nu is - uiterst voordelig - een boekje te bestellen waarin u alle informatie over de nieuwe norm op een prettig leesbare manier bijeen vindt.

BIJ BRIMOS IS VERBETEREN NET ZO NATUURLIJK ALS ADEMHALEN
Brimos wegbebakening en verkeersgeleiding, heet het Gelderse bedrijf dat in Hattem is gevestigd. Brimos houdt zich bezig met de fabricage van verkeersborden en andere zaken die wij dagelijks langs de wegen kunnen aantreffen. Hoewel het maken van een verkeersbord op zich een simpele zaak lijkt, komt er heel wat bij kijken. Zowel op kwaliteits- alsook op Arbo- en milieuvlak. Voeg daar nog aan toe dat Brimos ook opereert in een uiterst concurrerende markt en het zal duidelijk zijn dat dit circa 80 medewerkers tellende bedrijf het niet altijd even makkelijk heeft. Innovatie en kwaliteit zijn daarom voor Brimos van essentieel belang. Dankzij de prestaties op die beide gebieden weet Brimos zich ook goed in de markt te handhaven. En bij Brimos weten ze niet anders dan dat kwaliteit en innovatie erbij horen. Het is er net zo vanzelfsprekend geworden als ademhalen.

DE GEHEIMEN VAN ASIT!
Het klinkt als een spannend jongensboek, maar gaat over een methode om zowel nieuwe producten te ontdekken alsook problemen op te lossen. ASIT staat voor 'Advanced Systematic Innovative Thinking'. De methode, die slechts een jaar of vier geleden het daglicht zag, is een afgeleide van TRIZ. En TRIZ is een Russische afkorting voor 'Theory of Inventive Problem Solving'. Nu is TRIZ (dat overigens al in maart 1997 in Kwaliteit in Bedrijf aan bod kwam) erg complex. Vandaar dat gezocht werd naar een makkelijker aanpak. Het werd ASIT. In dit eerste artikel van een korte serie wordt via een korte behandeling van TRIZ uit de doeken gedaan wat ASIT is, waar het vandaan komt, van welke uitgangsprincipes ASIT uitgaat en welke zes tools (vijf probleemoplossende en één voor productinnovatie) in ASIT zijn opgenomen.

KLAGENDE KLANTEN GEVEN EEN 6,7; TEVREDEN KLANTEN EEN 8
In deze vijfde aflevering van de serie over het opzetten van een klachtenmanagementsysteem op basis van de kersverse ISO-richtlijn 10002, wordt in de eerste plaats glashelder uit de doeken gedaan waarom u het zich niet kunt permitteren om tevreden te zijn met een 6,7 op uw rapport. Tegelijk blijkt uit dat relaas heel duidelijk wat voor impact een adequate klachtenafhandeling heeft op de tevredenheid van de klant. Daarna wordt in deze aflevering ingegaan op de beslissing om actie te ondernemen na de klacht en het afsluiten van de klacht. Tevens komt onderhoud en verbetering van het systeem uitgebreid aan de orde, waarna deze aflevering afsluit met het auditen van het klachtenafhandelingsproces. In de volgende aflevering wordt ingegaan op het managementreview, op continue verbetering van het systeem en op de kosten en baten.

CARLEBUR AANNEMINGSBEDRIJF BLIJFT STREVEN NAAR EEN 10
Het is in de bouw allemaal niet even goed geregeld. We kennen allemaal het 'mannetje' dat even dit en dat doet, weten van de bouwfraudes en hebben ervaring met de manier waarop 'vaklieden' in deze sector hun werk afleveren. Het moet voor de klanten van Carlebur Aannemingsbedrijf in den Helder dan ook een verademing zijn om met dit uiterst kwaliteitsbewuste bouwbedrijf te werken. Ook de vele tevredenheidsbetuigingen die Carlebur kan tonen, zijn daar getuigen van. In een reportage leest u hoe de belangstelling voor kwaliteit (maar ook Arbo en milieu) is begonnen en hoe het traject verliep dat Carlebur tot nu toe achter de rug heeft.

VERDER IN DIT NUMMER
  • Kwaliteitsdagen succesvol; Kwaliteitsdag Limburg afgezegd.
  • Bedrijven zetten Arbo-diensten niet aan de kant
  • Tweede leven voor NVVH-keurmerk
  • Stichting KDI sluit haar deuren
  • Literatuurlijst