Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2005

Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2005 LAND IN ZICHT
Weet u wat het beoogde doel van uw organisatie is? Wat wilt u realiseren? Meer winst?! Is dat niet wat vaag? Kunt u iets concreter zijn? Is een half procentje meer voldoende? Of wilt u vijftig procent meer? U ziet het, doelstellingen zijn vaak vaag. Als er al doelstellingen (beoogde resultaten) zijn gedefinieerd! En kennen uw medewerkers die doelstelling? Of zijn ze gewoon leuk bezig zonder te weten waar dat toe moet leiden? Wist u dat is gebleken dat slechts 3,5% van de medewerkers de doelstelling kent van de organisatie waarvoor ze werken? En dus zal die overige 96,5% ook zelden bewust doelgericht actief zijn. Daar zit dus al een stuk verspilling. Begint u zich als manager nu al een beetje een kapitein op een zwalkend schip te voelen? Dan komt er nu land in zicht. Drie auteurs, met ruime praktijkervaring, hebben een soort handleiding geschreven voor managers om te zorgen dat deze - op basis van het INK-managementmodel - met minder inspanning, meer resultaat kunnen bereiken. Peter Bakker, topman van TPG Post, is laaiend enthousiast over het boek. Jan Zegering Hadders, topman bij de ING-bank heeft het boek aanbevolen en ook INK-directeur Ruud Stassen is lovend. Kwaliteit in Bedrijf verwierf de exclusieve rechten van het boek en schreef op basis van deze uitgave een bijzondere serie artikelen voor u. In dit nummer gaat deze reeks van start.

ASIT PS VOOR AL UW PROBLEMEN...
In de derde en laatste aflevering van deze artikelenreeks over ASIT oftewel 'Advanced Systematic Innovative Thinking' komt ASIT PS aan bod. En dat PS slaat op Problem Solving (probleem oplossen). Via aansprekende voorbeelden toont auteur Bert Koffeman op welke wijze u deze tool kunt inzetten om problemen in uw organisatie (maar zelfs ook in uw privé-leven!) op te lossen. Na het inzetten van ASIT als innovatief hulpmiddel dus weer een geheel ander (of toch niet..?) gebruik van deze methode.

GEMEENTE DORDRECHT SCOORT MET KWALITEIT
Het zal geen nieuws zijn dat de politiek in ons land sedert Pim Fortuyn weinig vertrouwen bij de burgers meer heeft. De Gemeente Dordrecht wilde het vertrouwen in de politiek herstellen en startte daarom een kwaliteitsprogramma. Toen dat onderdeel werd van een innovatief traject (geïnitieerd door bezuinigingen opgelegd door de rijksoverheid) bleef kwaliteit een belangrijke rol spelen vanwege de mogelijkheid tot efficiëntie en effectiviteit die het in zich bergt. Het was het INK-managementmodel dat in het kwaliteitsstreven van de gemeente een belangrijke rol vertolkte. In luttele jaren tijd wist Dordrecht zo een forse stap vooruit te maken in de kwaliteit van haar producten en diensten. Een dusdanige stap vooruit, dat men eind 2004 een prestigieuze EFQM-onderscheiding kreeg toegekend. Meer over de weg naar excellentie bij de Gemeente Dordrecht leest u in Kwaliteit in Bedrijf.

TIEN REDENEN WAAROM INTERNE AUDITS TELEURSTELLENDE RESULTATEN OPLEVEREN
U houdt interne audits niet omdat ISO het wil, maar omdat ze een toegevoegde waarde voor de organisatie opleveren. Tenminste... zo zou het moeten zijn. Toch zijn er nog heel wat organisaties waar men een interne audit houdt 'omdat het moet van ISO'. Het is één van de oorzaken waardoor een interne audit vaak niet oplevert wat u ervan verwacht. Na gesprekken met organisaties en auditors heeft Kwaliteit in Bedrijf de tien belangrijkste oorzaken op een rij gezet waarom een interne audit niet oplevert wat het zou moeten. Vanzelfsprekend met de raadgeving wat u kunt doen om het te voorkomen.

WORDT BS 15000 STRAKS EEN NIEUWE ISO-NORM?
Information Technology Infrastructure Library oftewel ITIL is een veel gehanteerde standaard in de ICT-sector. De zojuist vernieuwde BS 15000 lijkt echter deze positie over te gaan nemen. De vernieuwde standaard blijkt (vooral in het buitenland) met de dag populairder te worden. De ICT-wereld stort zich er massaal op. Onderzoeksbureau Gartner stelt dan ook, op basis van onderzoek, dat zij denkt dat deze norm straks zal worden omgezet naar een wereldwijd geldende ISO-norm. Kwaliteit in Bedrijf laat u kennismaken met de BS 15000.

VERDER
  • ISO 9001 en 9004 worden vernieuwd in 2008
  • Directiewisseling bij INK
  • Duurzame beleggers straffen onduidelijk MVO-beleid af
  • Winnaars Preffi-prijs én prijs voor meest kwaliteitsbewuste manager
  • Literatuurlijst