Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2005

Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2005 Wat wordt de toekomst van de kwaliteitsmanager?
De functie van de kwaliteitsmanager gaat veranderen. De toegevoegde waarde van de huidige kwaliteits- en KAM-systemen is in de meeste gevallen te gering. De teruggelopen economie, een te beperkte output en actuele ontwikkelingen hebben de huidige realiteit ingehaald. Organisaties hebben behoefte aan vernieuwing en resultaatgericht werken. Dat betekent een andere rol voor de traditioneel ingestelde kwaliteitsmanager en de gedetailleerde managementsystemen. Doen we het met zijn allen dan niet goed? En hoe moet het dan wel? In dit artikel wordt op al deze zaken ingegaan, wat uiteindelijk leidt tot een viertal toekomstbeschrijvingen van de taak van een kwaliteits- of KAM-manager.

City of Liverpool in luttele jaren naar de top
In 1999 stond Liverpool er niet best voor. De stad - the City of Liverpool - was de op twee na armste stad van Groot-Brittannië... Op dat moment is besloten de zaken anders aan te pakken. Kwaliteit werd centraal gesteld. En het resultaat mag er zijn. Niet alleen leverde het The City of Liverpool een EFQM Award op, maar ook behoort de stad nu tot de top van Europa! En qua zakelijke investeringen draait men zelfs mee bij de bovenste 5% van de wereld! Kwaliteit in Bedrijf bezocht David McElhinney, executive director van Liverpool City Council, die zonder enige terughoudendheid onthulde welke acties zijn stad heeft uitgevoerd en waartoe dat geleid heeft.

Een organisatie zonder medewerkers is als een fietsband zonder lucht
Heel even is het aangestipt: Beleid & Strategie. Maar onvoldoende. Vandaar dat daarmee wordt begonnen in deze derde aflevering van de succesvolle reeks artikelen, gebaseerd op de bestseller 'Land in zicht' van Helder, De Witte en Stellinga. In deze aflevering wordt bekeken wat er allemaal een rol speelt bij het opzetten van een adequaat beleidsplan. Tevens wordt het af te leggen traject weergegeven in de vorm van zes vragen.Daarna wordt overgegaan tot het derde aandachtsgebied binnen het INK-managementmodel: Management van Medewerkers. Een belangrijk punt, want een organisatie zonder medewerkers is als een band zonder lucht. Je kunt er niets mee. Daarom is het belangrijk dat we zorgen voor de juiste medewerkers én een balans tussen geven en nemen van beide partijen, de organisatie en de medewerkers. En, o ja, ook deze aflevering van de reeks geeft weer tal van tips om het managen voor u wat makkelijker te maken.

Bij TNO-ITSEF mag kwaliteit nooit een corvee worden
'Kwaliteit kun je niet afdwingen. Kwaliteit kun je alleen maar krijgen als het ook in de mensen zit.' Het is één van de opmerkingen die TNO-ITSEF's CEO Jan Pieters ten beste geeft tijdens het interview over de kwaliteitsinspanningen van zijn organisatie. En een andere quote is: 'Kwaliteit mag nooit een corvee zijn. Dan gaat het frustrerend werken en komt er uiteindelijk niets van terecht. Mensen moet je laten inzien dat het werken aan kwaliteit hen helpt om hun werk beter te kunnen doen. En dat is ook zo, daar is geen woord bij gelogen.'Kwaliteit in Bedrijf had een interview met de man die de leiding heeft over de Nederlandse organisatie die voor klanten over de hele wereld bepaalt of hun IT-product of -systeem wel veilig genoeg is. Aan de orde komen o.a. de Common Criteria-normen.

Hebben uw activiteiten eigenlijk wel een toegevoegde waarde?
Eigenlijk is dat de kernvraag waar het bij 'Lean Management' om gaat: Hebben de activiteiten waar wij ons als organisatie mee bezighouden, wel een toegevoegde waarde in de ogen van de klant? Onderzoek toont aan dat dit vaak niet het geval is. Op zo'n moment kan 'Lean management' een oplossing bieden.De verbetermethodiek 'Lean' begon ooit in de automobielindustrie, maar is bezig in sneltreinvaart aanhangers te winnen binnen een grote verscheidenheid aan sectoren, waaronder de dienstverlening, de overheid en de ziekenzorg. Maar... wat is 'Lean' eigenlijk? En wat betekent 'Lean' voor Nederlandse bedrijven? En betekent 'Lean' ook automatisch 'Mean' (kostenreductie en arbeidsvermindering)? Het artikel in deze uitgave van Kwaliteit in Bedrijf concentreert zich op deze twee vragen.

Verder in dit nummer...
  • Per 1 juli geen verplichte Arbo-dienst meer, wel preventiemedewerker        
  • TNT Express Nederland bewijst dat aandacht voor kwaliteit loont        
  • Werknemers Nederland minder tevreden    
  • 80% bedrijven tevreden met huidige ISO 9001        
  • Literatuurlijst