Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2005

Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2005 Prestatie-indicatoren maken duidelijk waar 'de pijn' zit
Prestatie-indicatoren kennen we ook als performance indicators of KPI's. Vaak is ook nog bekend dat we er een paar (vaak voor de hand liggende) definiëren en ja, zelfs dat de Balanced ScoreCard gebaseerd is op vier belangrijke prestatie-indicatoren. Maar is bij u ook bekend wat nu prestatie-indicatoren exact zijn? Hoe je ze kunt inzetten om in een moeilijke economie een neerwaartse lijn om te buigen naar een opgaande? Of als het u goed gaat: Hoe u kunt realiseren dat het u nóg beter gaat? En hebt u ook enig idee hoe je de (voor u) juiste prestatie-indicatoren kiest en welke valkuilen u bij het kiezen en werken met prestatie-indicatoren kunt tegenkomen? In dit artikel worden (bijna) alle vragen op het vlak van prestatie-indicatoren beantwoord. Ook de belangrijkste vraag van alles: Waarom zou u ermee gaan werken? Wat valt ermee te winnen?

Wordt certificatie van kwaliteitskundigen straks een vereiste?
Dat een medewerker een diploma heeft is leuk, maar wat is er exact de waarde van? Goed, het maakt duidelijk dat hij of zij in 1980 een diploma heeft gehaald, maar meer ook niet. Vragen als: Is hij bij op zijn vakgebied? Heeft hij ervaring? worden met een diploma niet beantwoord. Persoonscertificatie zou daar de oplossing voor zijn. Die persoonscertificatie is er inmiddels ook voor kwaliteitsspecialisten. Welke vormen er zijn, wat de eisen zijn om voor deze certificatie in aanmerking te komen en het antwoord op de vraag of certificatie van kwaliteitskundigen straks verplicht wordt of niet, vindt u in dit interview met de top van SKO, de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid.

Eternit oogst succes met eigen Waarden ScoreCard
De ervaring heeft geleerd dat je in Vlaanderen niet zo maar Kwaliteitsmanager van het Jaar wordt. Vandaar dat het interessant was de meest recente Kwaliteitsmanager van het Jaar, Eternit's Wim Van Roy, eens 'aan de tand' te voelen. Het resultaat is een artikel waarin niet alleen de weg die Eternit op kwaliteitsgebied in de tijd heeft afgelegd, maar ook welke methoden en hulpmiddelen daarbij werden ingezet. Die variëren van ISO, het EFQM-model (het internationale equivalent van het INK-managementmodel), SORA, prestatie-indicatoren tot en met SAP en... de eigen Eternit Waarden ScoreCard. Wat deze inhoudt en hoe ze werkt, maakt onderdeel uit van deze reportage. Tevens geeft Wim Van Roy zijn visie ten beste op tal van kwaliteitsaangelegenheden. Al met al een artikel dat niet gemist mag worden.

Goede interne klant/leverancier-relatie levert veel voordeel op
In de op het managementboek 'Land in zicht' gebaseerde reeks artikelen gaat in deze vierde aflevering over de INK-aandachtsgebieden Management van Middelen en ook het veld Processen. Wat het Management van Middelen betreft wordt bekeken hoe u win-win situaties met uw leveranciers kunt bewerkstelligen, terwijl tevens wat adviezen ten aanzien van bezuinigen worden aangedragen. Wat het aandachtsveld Processen aangaat, worden de eerste vijf stappen behandeld van een in totaal vijftien stappen tellend plan om de processen binnen uw organisatie te onderkennen, in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren. Dit alles wordt geïllustreerd door het voorbeeld van een Pizzeria te gebruiken waardoor u een duidelijk beeld krijgt van elke stap.

Ongeschreven regels kunnen helpen bij leren en veranderen
Iedereen die langer dan een week bij een organisatie heeft gewerkt weet het: naast alle officiële afspraken en regels zijn er minder tastbare zaken (zoals 'de cultuur') die een organisatie of bedrijf maken. Of breken… Want op momenten dat het erop aankomt, als er veranderd moet worden, zijn het juist die ongeschreven regels die binnen organisaties leven -- het 'zo zijn onze manieren' --, die bepalen of initiatieven een succes worden of niet.
Johan M. Boudewijns, organisatie-adviseur bij IMEConsult te Arnhem, promoveerde eind mei aan de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn onderzoek 'Ongeschreven regels in perspectief. Een onderzoeksmethode voor het diagnosticeren van organisatieleervermogen'. Hierin reikt hij bedrijven een methode aan om de ongeschreven regels binnen een organisatie boven water te tillen en hun invloed en betekenis te doorgronden. Een aanpak gebaseerd op het definiëren van vijf perspectieven. Meer over ongeschreven regels, de methode van Johan Boudewijns en de perspectieven leest u in dit artikel.

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF...
  • Consumenten krijgen steun van consumententoezichthouder
  • Bedrijfsomvang niet bepalend voor tevredenheid medewerkers
  • Raad voor Accreditatie wordt nationale accreditatie-organisatie
  • Manager moet zichzelf kennen om echt te kunnen veranderen
  • Literatuurlijst