Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2005

Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2005 Gratis een acht pagina's tellend ManagementDossier
De uitgeverij van 'Kwaliteit in Bedrijf' heeft na overname van het tijdschrift 'Specifiek' besloten het daarin opgenomen en hoog gewaardeerde ManagementDossier tot vast onderdeel van het tijdschrift 'Kwaliteit in Bedrijf' te maken. In dit nummer treft u de eerste aflevering van deze vernieuwde versie van ManagementDossier aan. Het onderwerp dat dit keer behandeld wordt, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Niet alleen wordt een stappenplan gegeven en stap voor stap doorlopen, maar ook wordt een antwoord aangereikt op tal van vragen rond dit onderwerp: Waarom zou ik werk maken van MVO? Zijn er argumenten tegen MVO? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende manieren van verslaglegging voor MVO? Is er een ISO-richtlijn voor MVO? Maar eveneens worden u websites, literatuur en tal van tips en adviezen gegeven in deze eerste aflevering van ManagementDossier.

De aanschaf van een software-pakket is niet gelijk aan implementatie van BPM
Business Process Management (BPM) is zo'n buzz-woord dat in de managementwereld de ronde doen. Vaak denken mensen dat ze 'aan BPM doen' als ze een daarvoor bestemd software-pakket in huis hebben gehaald. De werkelijkheid is heel anders... Kwaliteit in Bedrijf ging praten met Siemens Communications in het Belgische Herentals en sprak met dr. Patrik Bulteel over de rol van BPM en ook hoe Siemens daarmee omgaat. Een boeiende reportage waarin een definitie van BPM wordt gegeven, waarin de rol van de proceseigenaar ter sprake komt en waarin eveneens wordt ingegaan op de drie BPM-fundamenten en de acht elementen van BPM.

Quality 2005, vakbeurs voor het meten en managen van processen en excellence
In 2001 werd de kwaliteitsvakbeurs voor het laatst gehouden in Kortrijk. Met teleurstellende resultaten voor bezoekers en standhouders. Het zag er naar uit dat deze toch unieke beurs voor de Benelux daarmee ten grave was gedragen. Maar Amelior en Fairtech besloten dit jaar met een nieuwe beurs van start te gaan. Zo'n vijftig standhouders zagen het wel zitten en meldden zich aan. Zo ontstond een beurs waar men niet alleen in contact kan komen met allerlei mensen in de kwaliteitswereld en niet enkel zich over allerlei zaken kan informeren, maar waar ook een interessant aantal seminars wordt gehouden. Zo is in Kortrijk de mogelijkheid dr. Patrick Bulteel (Siemens Communications) te horen vertellen over BPM bij Siemens, terwijl Marco van Tongeren, directeur VDL Belgium, er zitting heeft in een discussiepanel over toeleveren en uitbesteden.

Saboteurs, hoe herkennen we hen en wat doen we er tegen?
Elke organisatie heeft ze: saboteurs. Zij zorgen ervoor dat veranderingsprocessen steeds weer mislukken, dat teamdiscussies zelden tot actie leiden, dat goede voornemens slechts af en toe tot uitvoering worden gebracht. En irritant is dat ieder van ons zo'n saboteurtje in zich heeft. Het is dat deel van ons dat verandering schuwt, dat alles het liefst laat zoals het is en allerlei sluwe tactieken aanwendt om niet te hoeven doen wat er gedaan moet worden… Maar hoe herkennen we die saboteur in onszelf en in anderen. Kenmerkend voor de saboteur zijn openingszinnen als: 'Ja, maar…', 'Het probleem is…' en 'Daarbij bestaat wel het gevaar dat…' Maar is dat het enige? En wat kunnen we er verder tegen doen? Het antwoord daarop vindt u in dit artikel in uw lijfblad. Een feest van herkenning...   

ISO 22000 staat op het punt van uitkomen
Voedselveiligheid, het blijkt een steeds belangrijker rol te gaan spelen in onze samenleving. Er komen ook steeds meer regels en richtlijnen voor. Web kennen de BRC, de GPM, de GPM+, de Codex Alimentarius, de HACCP, de IFS, de... En nu komt ook ISO nog eens met een norm – de ISO 22000 – die al deze andere normen overbodig zou moeten maken. Maar hoe verhouden al die voedselveiligheidsnormen zich tot elkaar. En wat houdt die ISO 22000 nou eigenlijk in? Wij nemen u aan de hand en geven u een rondleiding langs de paragrafen van deze nieuwe norm, waarvoor de NEN – het Nederlands Normalisatie-instituut – in oktober een seminar gepland heeft staan.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf:
  • Vijf gouden regels voor succesvol middenmanagement
  • Met minder inspanning meer resultaat (laatste afl. van een serie)
  • VDL Belgium: het relaas over toeleveren en uitbesteden
  • OHSAS 18001 wordt herzien
  • Hoe gepassioneerd zijn Belgen in hun werk?
  • Literatuur