Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2006

Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2006 Leer beter om te gaan met uw kostbare tijd
De Rolling Stones zongen het al begin jaren '60: 'Time is on my side'. Maar managers weten allang dat dát een grote leugen is. De tijd staat absoluut niet aan de kant van de manager. In het bedrijfsleven lijkt een chronisch tekort aan tijd te heersen. Het is druk, druk en nog eens druk. Het lijkt wel alsof het steeds sneller moet. Tijd om het bureau op te ruimen is er nauwelijks. En terwijl u naar huis rijdt, zijn uw gedachten bij al die dingen die u nog moet doen. Als u 's nachts wakker schrikt, gaat u liggen piekeren over uw werk. Tijd kun je niet bewaren, tijd kun je niet extra aanschaffen, tijd kun je niet oprekken en tijd is ook iets waarvan je niet weet hoeveel er nog van is... Allemaal redenen om effectief en efficiënt met tijd om te gaan. Hoe? Dat wordt u uitgelegd in een nieuwe serie artikelen over Time Management. De eerste aflevering – met al direct tal van bruikbare tips én informatie uit een onderzoek over hoeveel u van uw kostbare tijd verspilt! – treft u aan in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf.

Onbeheerste processen zijn de oorzaak van verlies
Bij kwaliteitsmanagementsystemen wordt er vanuit gegaan dat we werken met beheerste processen. Maar het beheersen van processen blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het beheersen van een proces betekent dat wij die keten van activiteiten waaruit het proces is opgebouwd dusdanig in de hand hebben dat het resultaat de door ons gewenste output is. Want als een proces tot een ongewenste output leidt, hebben we te maken met verspilling. Verspilling in de vorm van afval en/of uitval. Onbeheerste processen zijn dus de oorzaak van verlies. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het principe van procesbeheersing.

Hydron Midden-Nederland maakte grote sprong in efficiëntie
Als je aan nutsbedrijven denkt, heb je daar al gauw beelden bij van logge organisaties waar een ambtenarenmentaliteit heerst en woorden als effectiviteit en efficiëntie uit het woordenboek lijken geschrapt. De Nederlandse waterleidingbedrijven blijken echter in het geheel niet te voldoen aan die beschrijving. Sterker nog, deze organisaties verbeterden in de achterliggende zeven jaar hun efficiëntie met maar liefst 18%! Kwaliteit in Bedrijf zocht een van deze waterbedrijven op en kwam terecht bij Hydron Midden-Nederland, gevestigd in Utrecht. Deze organisatie maakte met behulp van het INK-managementmodel en vooral ook het VEWIN-model een aantal forse sprongen voorwaarts. Het behoort inmiddels tot de top van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. In dit artikel leest u hoe dat allemaal zo is gekomen.

ManagementDossier: Balanced Scorecard is het dashboard voor de manager
In de tijd dat de toekomst voorspelbaar was, kon men volstaan met het uitdenken van een visie en de daarbij behorende strategie op basis van de financiële resultaten. Die rustige, voorspelbare tijd is voorbij. Ook in bedrijfsleven is geen dag hetzelfde. Maar waarop moet je dan een visie baseren? En wat is dan de juiste, beste strategie? Hoe weet je wanneer je onderweg naar je doelstelling moet bijsturen of niet? Het management kreeg halverwege de jaren ’90 een ‘tool’ aangereikt dat voor al die vragen een antwoord bood: de Balanced Scorecard. Een relatieve nieuwkomer in de wereld van het management, maar inmiddels wel een van de meest gebruikte managementtools.
In dit ManagementDossier wordt uitgelegd wat zo'n BSC nou eigenlijk inhoudt, wordt ingegaan op de vier perspectieven, wordt verteld welke stappen u dient te nemen om tot de creatie en implementatie van zo'n BSC te komen, wordt verteld over de overeenkomsten en verschillen van het INK-model en de BSC en worden Tien Geboden gegeven voor het gebruik van een BSC. Dit mag u dus niet missen!

Dakpanfabrikant werkt aan verbetering met World Class Performance
Een dakpan lijkt zo’n simpel product. Wat kan daar nou mee misgaan? Een bezoek aan Narvik Tegelen brengt daarin duidelijkheid: Veel! Mits het proces goed beheerst wordt, kunnen keramische dakpannen scheuren door krimp, gebreken vertonen door slechte of wisselende kwaliteit, kleurverschillen gaan vertonen, snel(ler) breken, water doorlaten enzovoort. Voeg daarbij dat de concurrentie ook in deze sector ongekend fel is en het zal duidelijk zijn dat kwaliteit van levensbelang is voor een producent van keramische dakpannen. Dan hebben we het niet alleen over productkwaliteit, maar dus ook over proceskwaliteit. Hoe je dat realiseert? Via World Class Performance, aldus Jan Fila, plantmanager van Narvik in Tegelen.

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF…
  • Drie winnaars bekendgemaakt voor een INK-Onderscheiding
  • Het INK-hekjesmodel
  • De beste werkgevers geven tips over het verkrijgen van tevreden medewerkers
  • Winnaar NNK-onderzoeksprijs bekendgemaakt
  • INK publiceert '' Handreiking – Op weg naar integraal besturen
  • Literatuur, de nieuwste boeken belicht