Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2006

Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2006 ‘Niemand kan ertegen zijn dat wij kwaliteit willen leveren’
Eind april kreeg de stichting Regionale Ambulance Voorziening Provincie Utrecht – kortweg RAVU – de prestigieuze INK-onderscheiding uitgereikt. Een mijlpaal voor de ruim vijf jaar oude organisatie. Maar geen verrassende. Twee jaar geleden verwierf de RAVU immers al een INK-verbetercertificaat? Kwaliteit in Bedrijf toog naar Bilthoven en sprak met drs. J.P. Versluis, algemeen directeur van de RAVU, over de weg die zijn organisatie heeft afgelegd en de route die men nog moet gaan.

Onderzoek naar stand van zaken kwaliteitszorg bij lagere overheden
Genoodzaakt door marktwerking en commercie heeft het kwaliteitsdenken -- en in het verlengde daarvan kwaliteitsmanagement -- zich in de afgelopen decennia vooral in het bedrijfsleven ontwikkeld. Omdat juist die factoren bij de publieke instellingen een minder prominente rol bij de bedrijfsvoering spelen, is de zorg voor kwaliteit in de non-profit sector pas veel later op gang gekomen. Maar zeker sinds de golf van reorganisaties, fusies en privatiseringen, is kwaliteitsmanagement ook binnen de publieke sector inmiddels niet meer weg te denken. Ten behoeve van hun afstudeerscriptie voerden twee studenten – in opdracht van en met ondersteuning door Nehem Consultants -- een onderzoek uit naar de stand van zaken op het gebied van kwaliteitszorg bij de lagere overheden.

Hans de Goeij, directeur-generaal Volksgezondheid, wil actievere opstelling in de zorg
Kwaliteitsmanagement is in de zorg een relatief nieuw fenomeen. Dat is één van de redenen waarom veel organisaties nog een afwachtende houding aannemen met het invoeren van kwaliteitsmanagement. Daar komt bij dat er verwarring is over de rol van systemen zoals ISO 9000, HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) en NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen). Maar afwachten is onnodig en onverstandig, vindt directeur-generaal van de Volksgezondheid bij het ministerie van VWS, ir. Hans de Goeij: 'Elke manager zou er minstens éénmaal per dag over moeten nadenken of hij nog op koers ligt met de beheersing van de kwaliteit in zijn instelling. Want kwaliteit is in de zorg de komende jaren een belangrijk speerpunt voor zowel burgers, consumenten, zorgaanbieders alsook verzekeraars.’Meer over de mening van De Goeij leest u in dit artikel in Kwaliteit in Bedrijf.

ManagementDossier: Medewerkerstevredenheid
In een land dat bekend staat om een bepaalde klaagcultuur lijken tevreden medewerkers ver te zoeken. Maar dat valt best mee. Veel werknemers zijn best tevreden. Zij geven voor het totaalbeeld een 7. Maar minder tevreden zijn ze over de beloning (5,4). Waarom Medewerkerstevredenheid belangrijk is, wat het begrip Medewerkerstevredenheid inhoudt, wat van invloed is op de tevredenheid van werknemers en hoe u een zinnig Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) opzet, is dit keer het onderwerp van ManagementDossier. Daarbij komt onder meer de relatie tussen Medewerkerstevredenheid en Klanttevredenheid aan bod, worden de bedrijven genoemd met de meest tevreden werknemers, enzovoort.

Star-Medisch Diagnostisch Centrum ziet kwaliteit als voorwaarde voor bestaan
Star-MDC houdt zich bezig met de uitvoering van medische onderzoeken. Kwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Sterker nog, volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van deze Rotterdamse instelling ontleent een organisatie als Star-MDC haar bestaansrecht aan de mate waarin zij in staat is kwaliteit te leveren. En daarom streeft Star-MDC ernaar een excellente organisatie te worden. Daar slaagt men goed in, want recentelijk zag de organisatie haar inspanningen beloond met een INK-onderscheiding. Een fraaie mijlpaal, maar ook niet meer dan dat. Men moet verder, wil verder. De focus ligt nu op de vierde fase die men bij het INK in de ontwikkeling naar een excellente organisatie onderscheidt: de fase van ketengericht zijn. Hoewel Star-MDC daarin goed op koers ligt, doemen er hindernissen op. Hindernissen die maken dat men zich bij Star-MDC afvraagt in hoeverre het mogelijk is om straks in je eentje ketengericht bezig te zijn…

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF…
  • Tweede aflevering van serie artikelen over Time Management;
  • Hawthorne en andere effecten bemoeilijken het meten van resultaten;
  • Innovatie en ICT van groot belang voor behoud zorgsector;
  • ‘Gouden Oor’ voor organisatie met beste klachtenmanager;
  • Wijzigingen Arbo-wet op 1 januari a.s. van kracht
  • Literatuur, de nieuwste boeken belicht