Kwaliteit in Bedrijf nr. 6 - 2006

Kwaliteit in Bedrijf nr. 6 - 2006 Adviseur Daan Muntjewerf maakt er een beestenboel van
De Amsterdamse organisatie-adviseur Daan Muntjewerf ergerde zich aan de mensen van grote bedrijven die te pas en te onpas in hun voorlichting spraken over hun organisatiecultuur, maar deze vervolgens niet konden benoemen. Hij ging op zoek naar een model dat op een concrete, herkenbare manier kon beschrijven hoe je verschillende organisatieculturen kunt onderscheiden; een model dat niet in theorie bleef steken, maar dynamisch en sociaal was. Hij kwam zo op acht verschillende typen organisatieculturen die hij vervolgens — met hulp van oud Artis-directeur Maarten Th. Frankenhuis — koppelde aan het sociale gedrag van dieren. Zo ontstond het dierenriem-model dat het niet alleen mogelijk maakt concreet te praten over de eigen organisatiecultuur of over de verschillen in cultuur tussen afdelingen, maar ook een instrument blijkt te zijn om de organisatiecultuur te analyseren en veranderdoelen te benoemen.

Kwaliteitsstreven Ressortsparket Arnhem moet leiden tot betere rechtspraak
Het Openbaar Ministerie staat al geruime tijd aan de nodige kritiek bloot. Ooit was die kritiek terecht. De structuur was niet sterk en de samenhang, de balans van zowel het totaal alsook de organisaties onderling, liet het nodige te wensen over. Maar in het laatste decennium is er — afgezien van wat incidenten — toch aardig wat veranderd. Wie dat niet gelooft, doet er goed aan dit artikel te lezen. Een artikel over de inspanningen van het Ressortsparket Arnhem om een excellente organisatie te worden. Een voornemen waar men al een heel eind mee is gekomen, gezien de INK-onderscheiding die mr. I.E. Klopper, Hoofdadvocaat-Generaal van het Ressortsparket Arnhem, onlangs in ontvangst mocht nemen. En al die inspanningen om meer kwaliteit te leveren en te zijn, resulteren uiteindelijk in een betere kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak. Vindt u het vreemd dat deze organisatie dan ook kortgeleden de INK-onderscheiding kreeg toegekend?

Derde aflevering van een serie die u helpt effectiever en efficiënter met uw tijd om te gaan
De druk van de wereld om ons heen neemt voortdurend toe. We moeten dit, we moeten dat… En we haasten ons van hot naar her. Er is teveel te doen voor de tijd die ons ter beschikking staat. We wensten dat de regels die The Spencer Davis Group in de jaren ’60 — 1967 — zong bewaarheid werden: ‘I know there’s a man who could sell the time…’ We zouden niet aarzelen om daar op de stoep te staan en tegen elkaar op te bieden voor wat extra tijd… Die extra tijd kunnen we echter ook verkrijgen zonder dat we daar de ‘Timeseller’ voor hoeven op te zoeken. Hoe? Door aan adequaat TimeManagement te doen.Kwaliteit in Bedrijf begon twee nummers eerder – u kunt deze nummers overigens nog nabestellen – al met een serie over TimeManagement. Aan de hand van de befaamde PDCA- oftewel de Deming-cirkel wordt u uiterst praktisch vertelt hoe u efficiënter en effectiever met uw tijd kunt omgaan. Een serie die u beslist niet mag missen.

ManagementDossier: ISO 14001
Als u via Google zoekt naar de zoekterm ‘ISO 14001’ en ‘boeken’ en u geeft aan dat men in Nederlandstalige sites moet zoeken, vindt u 13.900 sites. Maar... daarvan gaan er maar heel weinig over ISO 14001 (de milieunorm) en boeken. Kijk maar eens naar Managementboek.nl. Daar komen bij ISO 14001 maar drie boeken bovendrijven. En die zijn geen van drieën echt op de milieunorm gericht. ISO 14001 wordt erin genoemd. Milieuzorg vindt u wel behandeld in boeken, evenals duurzaam ondernemen. Het is daarom dat het ManagementDossier dat deze keer in Kwaliteit in Bedrijf zit (acht pagina’s extra! En dat elke uitgave weer!) met gejuich zal worden verwelkomd. Aan de hand van de norm wordt niet alleen verteld waarom u een milieumanagementsysteem zou moeten hebben, wat de voor- en de nadelen ervan zijn, maar wordt ook fasegewijs door de norm heen gelopen.

Creëer een cultuur die verbindt en mensen met enthousiasme laat samenwerken
Kwaliteit in Bedrijf toog naar België en sprak daar lang en diepgaand met Wim De Cleyn. Deze Antwerpse organisatie-adviseur heeft zich verdiept in bezielend leiderschap en heeft daaraan de positieve punten van waardenmanagement verbonden. Want... het leven is hectisch. En dat geldt in hoge mate voor het bedrijfsleven. De organisaties worden steeds complexer, het aandeel van dienstverlenende activiteiten wordt met de dag groter en de informatiestroom lijkt niet meer in te dammen. En de medewerker staat daar tussenin. Er komt steeds meer verantwoordelijkheid op de schouders van mensen te rusten. Onzekerheid, stress en problemen zijn het gevolg. Moeten we dat negeren? Of moeten we daar op inspelen? Wim De Cleyn, managing director van Berkana Services uit Antwerpen, hanteert daartoe waardenmanagement en koppelt dat aan bezielend leiderschap. Zo kan hij ervoor zorgen dat uw medewerkers met een glimlach rond de lippen hun werk weer doen.

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF…
  • Doordruknotulen bieden oplossing voor teams
  • Onnodig lang wachten is ergernis nummer één
  • Nominaties voor European Quality Award zijn bekend
  • Eerste IFIS-certificaat uitgereikt
  • DNV Certification reikt honderdste HKZ-certificaat uit
  • Literatuur, de nieuwste boeken belicht