Kwaliteit in Bedrijf nr. 1 - 2007

Kwaliteit in Bedrijf nr. 1 - 2007 Nieuwe serie artikelen over Lean van start!
Het is inmiddels een halve eeuw geleden dat Taichii Ohno het ‘Toyota productiesysteem’ ontwikkelde, waarbij de nadruk werd gelegd op ‘Just In Time’ (JIT) en ‘Pull’. Met die aanpak legde hij de basis voor Lean Thinking of Lean Management. Op dit moment heeft de Lean-methodiek wereldwijd aandacht en acceptatie verworven. Sterker nog: Lean is op dit moment helemaal ‘in’. Hoewel de automobielindustrie ongetwijfeld nog steeds de sector is waarin Lean-technieken het meest worden toegepast, heeft Lean inmiddels ook ver buiten deze industrie bekendheid gekregen. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van Lean-principes in de kantooromgeving. Denk hierbij aan het stroomlijnen van processen in bijvoorbeeld marketing, customer services en productontwikkeling. Maar... wat kan Lean Management voor uw bedrijf of voor uw sector betekenen? Hoe past u de basisprincipes toe en wat zijn daarbij de valkuilen? In een reeks van zes artikelen voert Kwaliteit in Bedrijf u langs de meest essentiële aspecten van ‘Lean’. Een tocht die o.a. voert langs de vijf basisprincipes van Lean Management en waarbij wordt ingegaan op hoe deze in uw praktijk toe te passen om te komen tot een excellente organisatie.

Zo komt u tot de formulering van zinvolle doelstellingen
In de huidige serie managementsysteem-eisen voor kwaliteit, Arbo en milieu is duidelijk aangegeven dat er doelstellingen moeten worden geformuleerd. Reden voor de auditoren van certificatie-instellin¬gen hier met grote regelmaat naar te vragen. Voor veel bedrijven is dat voldoende aanleiding om – zij het vaak tegen heug en meug -- bezig te gaan met het formuleren van doelstellingen met eigenlijk slechts één oogmerk: auditoren bevredigen. Dit klinkt al met al wat gechargeerd, maar de realiteit is helaas minder ver weg als men zou denken… En dat alles terwijl zinvolle doelstellingen toch een échte bijdrage kunnen leveren aan een organisatie. In dit artikel vertellen wij u hoe u tot het formuleren van zinvolle doelstellingen kunt komen.

Wat maakt iemand tot een echte leider?
De speciale bijlage ‘ManagementDossier’ die u elke keer in Kwaliteit in Bedrijf aantreft en die steeds weer in zijn geheel aan een bepaald aspect van kwaliteitsmanagement is gewijd, gaat deze keer over Leiderschap.
Wat is leiderschap en wat maakt iemand tot een echte leider? Hoe handelt en denkt een ware leider en wat is zijn taak? Dat laatste zou kunnen worden omschreven als het richting geven aan ‘anderen’; aan mensen, met wie hij of zij op de een of andere manier een binding heeft. Dat kan zijn als leider binnen een groep, club of team of als leider binnen een afdeling, een organisatie, van een land of welke binding dan ook. Dat maakt direct één ding duidelijk: Een leider kan alleen bestaan als er ook een volgeling is. Zoals u van ons gewend bent, worden ook dit keer in ManagementDossier tal van aspecten van Leiderschap onder de loep genomen.

Uitslag enquêtes uit het ene land onvergelijkbaar met die uit het andere
Waar voorheen plaatselijk, regionaal en hooguit nationaal werd gehandeld (slechts een enkele durfal keek over de grenzen…), is globalisering van de afzetmarkten nu de meest normale zaak van de wereld. Verzadigde thuismarkten en concurrentie van buitenlandse ondernemingen die in onze nationale thuismarkt doordringen, maken dat steeds meer bedrijven buiten de landsgrenzen gaan kijken. Succesvolle internationale marketingstrategieën vereisen dat er rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van de klant. Dat maakt een gefundeerde analyse van consumentengedrag en -meningen nodig in de verschillende landen. Temeer daar grote culturele, socio-economische en institutionele verschillen er de reden van kunnen zijn dat de bestaande (vaak Amerikaanse) marketingtheorieën niet zomaar elders toegepast kunnen worden. Drs. Martijn de Jong, universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed er onderzoek naar. Daaruit bleek dat de respons uit het ene land niet zonder meer vergelijkbaar is met die uit een ander land. Kwaliteit in Bedrijf zocht hem op.

Kwaliteit is het cement tussen de bouwstenen waaruit de Parnassia Groep is opgetrokken
In 1996 uiten de directieleden van diverse instellingen op het vlak van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de regio Den Haag de wens om tot een grote, geïntegreerde GGZ-organisatie te komen. De doelstelling was dat in 2000 te realiseren. Het lukt al een jaar eerder. Zeven organisaties fuseren tot de Parnassia Groep. Inmiddels hebben zich nog drie andere GGZ-instellingen bij de groep aangesloten. Zo heeft men nu bijvoorbeeld al de verantwoordelijkheid voor de verslavingszorg van Delft tot aan Texel. Maar het ging de Parnassia Groep niet om omvang of macht. ‘Het ging ons om een zorginhoudelijke fusie,’ zegt drs. Frits Verschoor, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep. ‘Om de kwaliteit van onze dienstverlening.’
In dit artikel wordt verhaald over de rol die kwaliteit speelde bij de transformatie van tien kleintjes tot een reus…

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF…
  • Jaap van den Heuvel schreef proefschrift over de effectiviteit van ISO 9001 en Six Sigma in de gezondheidszorg
  • ISO 9000 wordt in 2009 opnieuw aangepast
  • Verschijnt tweede versie ISO 18001 nog dit jaar?
  • De Kwaliteitsspreuk in de schijnwerper
  • Literatuur, de nieuwste boeken belicht