Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2007

Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2007 ‘Pas op dat wat u als oplossing wordt verkocht, niet uw probleem wordt…’
U zit met een probleem in uw organisatie. Vervelend, maar er zijn gelukkig heel wat theorieën en methoden die u er op kunt loslaten. Het is gewoon een kwestie van even een aanpak, even een organisatieconcept erbij sleuren. De grote vraag is echter: welk concept? Welke theorie? Welke methode? En dan is daar prof.dr. J.G.J.M. Benders die onderzoek heeft verricht naar de continue stroom nieuwe ideeën die met de regelmaat van de klok over managers worden uitgestort. Jos Benders scheidt het kaf van het koren: Wat is een hype? Wat werkt? En wat niet? Kwaliteit in Bedrijf zocht professor Benders op met het verzoek de onfeilbare theorieën en/of methoden aan te duiden. Maar dat blijkt toch de nodige haken en ogen te hebben… En professor Benders waarschuwt onze lezers dat men moet zorgen dat wordt voorkomen dat de oplossing het probleem gaat worden...

Vlaams Kwaliteitsmanager van het Jaar: ‘Kwaliteit en productiviteit horen hand in hand te gaan’
Eind vorig jaar werden er in België twee ‘Kwaliteitsmanagers van het Jaar’ benoemd. De ene was Lutgart Pierre van TNT Express Benelux (privésector) en de ander Ronald De Meerleer van De Post (overheidssector). Beiden kregen op basis van hun verbeterdossier de bij deze eretitel behorende trofee uit handen van Vlaams minister Geert Bourgeois en Ingrid Lieten, voorzitter van het Vlaams Centrum voor Kwaliteit (VCK). Reden voor Kwaliteit in Bedrijf naar Brussel te reizen en daar Ronald De Meerleer, Quality & Customer Excellence Director Mail, te interviewen. Het wordt een interessant gesprek met de man die meent dat kwaliteit en productiviteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een gesprek waarin het hele traject dat De Post heeft doorlopen en wil doorlopen aan bod komt.

Risicomanagement vormt een waardevolle bijdrage tot goed ondernemerschap
Organisaties werken in een steeds com¬plexere en risicovolle omgeving. Toch neigt de maatschappij steeds meer naar een ‘nul tolerantie’ met betrekking tot zaken die mislopen. Tenslotte ontstaat er een steeds striktere wet- en regelgeving teneinde meer transparantie en betere risicobeheersing te realiseren. Dat alles maakt het zinvol onszelf eens de volgende vragen te stellen:
  • Wat kan er in onze organisatie zoal mislopen? (Identificatie risico's);
  • Welke potentiële missers zijn daadwerkelijk belangrijk? (Beoordelen risico's); en
  • Doen we genoeg om wat belangrijk is ook goed te beheersen? (Beheersing risico's).
Verder dient u zich te realiseren dat het wellicht wel zo’n twintig jaar duurt om een goede reputatie op te bouwen, maar dat deze in vijf minuten geruïneerd kan worden. Dit is een aspect uit de wereld van kwaliteitsmanagement, dat evenzeer geldt voor ri¬sicomanagement. Als u de risico’s verkeerd inschat kan dat uw bedrijf duur komen te staan. Het gaat daarbij niet alleen om financiële verliezen, maar ook om verlies van vertrouwen van de zijde van uw perso¬neel, uw leveranciers en uw klanten. Hoe de risico’s beheersbaar te maken, wordt in dit artikel uit de doeken gedaan.

Een keurmerk zou een bepaalde kwaliteit moeten waarborgen
In het ManagementDossier dat onderdeel uitmaakt van dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf wordt het onderwerp ‘keurmerken’ onder de loep genomen. Tal van vragen over dit onderwerp komen daarbij aan de orde. En daarbij stuiten we dan al meteen op de inhoud van het begrip zelf. Zelfs in de kwaliteitswereld is men het spoor betreffende keurmerken bijster. Niet zo gek, want geleidelijk aan kan men door het keurmerkenbos het keurmerk niet meer zien. ManagementDossier beantwoordt vragen als: Wat zijn eigenlijk keurmerken en waarom zijn er keurmerken? Wat hebben we er aan? Tegenwoordig zijn vele producten voorzien van een keurmerk. Is dat een garantie dat het betreffende product ‘oké’ is? En wat houdt dat dan in? Betekent het dat de kwaliteit honderd procent gegarandeerd is? ManagementDossier brengt duidelijkheid.

Verschil in prijs tussen duurste en goedkoopste certificeerder bedraagt 55%
Nederland kent duizenden gecertificeerde bedrijven. Normen als ISO 9000, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA zijn alom bekend. Ondanks de regulering door de Raad voor Accreditatie (RvA) op het gebied van tijdsbesteding blijkt dat er toch nog sprake is van een enorme diversiteit in de werkwijze en interpretatie van de richtlijnen door de certificerende instellingen die de certificatieonderzoeken uitvoeren.
Het onafhankelijke adviesbureau Oud Arlesteyn heeft voor de derde maal een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop certificerende instellingen reageren op een offerte-aanvraag. Daarbij werd ook gekeken in hoeverre de diverse aanbieders zich conformeren aan de richtlijnen en hoe men omgaat met de welbekende kleine lettertjes en bijkomende kosten. Opnieuw blijkt dat er sprake is van een grote mate van diversiteit. Het verschil in totale kosten voor een certificatieperiode van drie jaar blijkt op te kunnen lopen tot 55%!

VERDER IN DEZE KWALITEIT IN BEDRIJF…
  • Beurs ‘Quality’ (donderdag 8 maart a.s.) verhuisde van Kortrijk naar Antwerpen
  • Derde deel uit een praktische serie over Lean
  • Klantgerichte Bouwers presteren beter dan de rest van de markt
  • Wiegel reikt duizendste HKZ-certificaat uit
  • De Kwaliteitsspreuk in de schijnwerper
  • Literatuur, de nieuwste boeken belicht