Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2007

Beatles als illustratie voor de meest bepalende factoren van teamwork

Het belang van teamwork is gelegen in de enorme uitwerking die het heeft op organisatie en medewerkers, mits teams op de juiste manier worden opgezet en geleid. Het creëert voor de teamleden flexibiliteit, is richtinggevend en stelt hen in staat hun talenten te gebruiken en een stem te hebben in bepaalde situaties. Teamwork zorgt ook voor een grotere acceptatie, meer begrip en optimale communicatie. Essentieel daarbij is dat een team op continue basis feedback krijgt, maar ook aandacht en morele support. Het resultaat daarvan is meestal dat de kwaliteit van de dienst of het product toeneemt, terwijl het proces dat daartoe leidt efficiënter, effectiever, maar ook leuker en minder frustrerend blijkt. Reden waarom vele organisaties het nut van teams en teamwork inzien en ook begrijpen hoe belangrijk de rol van teamwork is voor de groei van een organisatie. Maar... waar moet een goed team aan voldoen? Erik Van Vooren geeft u daarop antwoord. Hij heeft de bepalende voorwaarden voor succesvolle teams gekoppeld aan de letters waaruit de naam van het meest succesvolle team ooit is samengesteld: The Beatles.

Vernieuwing OHSAS 18001 niet ingrijpend, wel een grote verbetering

Enkele maanden geleden verscheen de nieuwe, Engelstalige versie van de norm OHSAS 18001 'Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements', ook wel in de wandelgangen de Arbo-norm genoemd. Deze norm heeft een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Organisaties krijgen daarom twee jaar de tijd om de overstap naar de nieuwe eisen te maken. OHSAS 18001 voorziet in een behoefte. Dat blijkt eens te meer uit de grote belangstelling van het bedrijfsleven voor deze norm: sinds de introductie in 1999 wordt de norm al in ruim 80 landen wordt toegepast. Nederland vormt daarop geen uitzondering: inmiddels zijn er zes certificatie-instellingen door de RvA geaccrediteerd die op basis van OHSAS 18001 certificeren. Deze bedrijven verleenden tot nu toe maar liefst 82 certificaten. Sinds 2005 is er hard gewerkt aan de herziening van deze norm en enkele maanden geleden was de Engelstalige versie van de OHSAS 18001:2007 gereed. Zojuist verscheen bij de NEN ook de Nederlandse versie van deze norm. Herziening van de bijpassende OHSAS 18002 (Richtlijnen voor de implementatie van OHSAS 18001) volgt.

De terecht bekroonde kwaliteitsprestaties van het Ministerie van Chocolade

Barry Callebaut is de grootste producent van chocolade ter wereld. Jaarlijks vervaardigt men 260.000 ton chocolade. Op een effectieve en efficiënte manier en van constante kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor die kwaliteit ligt wereldwijd in handen van Willy Geeraerts, Director Corporate QA & Environmental Issues. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest. Toeleveranciers waren niet blij toen hij zijn eisen ook aan hen oplegde, terwijl intern managers ook in verzet gingen tegen de ‘bemoeizucht’ van de nieuwkomer. Men noemde de kwaliteitsafdeling van het in het Belgische Wieze gevestigde bedrijf zelfs ‘het Ministerie van Chocolade’. Maar je kunt de mooiste plannen hebben voor de meest perfecte kwaliteit, maar het moet wel reëel zijn. ‘Als kwaliteitsmanager moet je de balans zien te vinden tussen het optimale en hetgeen economisch haalbaar is’, zegt hij. Geeraerts zette echter door en bracht Barry Callebaut qua kwaliteit naar grote hoogte. Het is dan ook terecht dat hij onlangs werd uitgeroepen tot Vlaams Kwaliteitsmanager van het Jaar 2007. Over de kijk op kwaliteit van Geeraerts en de inspanningen van Barry Callebaut om die kwaliteit op topniveau te brengen en te houden, leest u alles in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf.

Nederland nog net in de Wereld Top Tien qua aantal ISO 9001-certificaten

Eens per jaar komt de in Zwitserland gevestigde International Organization for Standardization (ISO) met een wereldwijd onderzoek naar het aantal ISO-certificaten (ISO 9001, ISO 14001 en nog enkele normen die voor kwaliteit van belang zijn) naar buiten. Dit keer zijn de cijfers best interessant te noemen. Qua kwaliteit doen we het in Nederland niet echt slecht, maar alertheid blijft nodig. Op het punt van milieu, kunnen we nog best een stap maken. Wat België betreft moet er daar niet alleen op milieugebied, maar ook op het kwaliteitsfront wat meer gebeuren. België, ooit beter met kwaliteit dan Nederland, dreigt weg te zakken. De waakzaamheid waarover werd gesproken is van essentieel belang. De groei van het aantal certificaten -- zo kan uit het ISO-onderzoek worden geconcludeerd -- is namelijk een teken van economische groei. China is er het bewijs van... De meest belangrijke zaken uit dit onderzoek vindt u terug in woord en beeld in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf.

'Tevredenheid is, zeker ten aanzien van kwaliteit, nooit aan de orde'

Giethoorn Ten Brink is een groep die in totaal uit elf bedrijven bestaat. Drukken is de hoofdmoot van al die activiteiten die men ontplooit. De in Meppel gevestigde drukkerij -- tegelijk het hoofdkantoor van de groep -- is daarbij het grootste van alle bedrijven. Het is een toeleverancier voor tal van klanten. Maar klanten willen goede producten die tot stand zijn gekomen via effectieve en efficiënte processen. Kortom, men wil de inspanning zien ten aanzien van het verbeteren van het proces. Men wil kwaliteit. Maar dan wel in zo’n vorm dat deze een positieve bijdrage levert aan de Total Cost of Ownership, het geheel van kosten en opbrengsten die samenhangen met de aankoop van een bepaald product. Kennelijk doet het bedrijf dat goed, want het leverde de Drentse drukker een ‘Supplier Award’ op. Reden voor Hans Hoogkamer (en zijn mede directieleden) om tevreden te zijn? ‘Tevredenheid is, zeker wat betreft je kwaliteitsinspanningen, niet aan de orde,’ meent de technisch directeur van Giethoorn Ten Brink.

Malcolm Baldrige National Quality Award voor het eerst naar non-profit

President George W. Bush en de minister van Handel Carlos M. Gutierrez hebben eind november bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Malcolm Baldrige National Quality Award 2007, de hoogste presidentiële onderscheiding voor excellerende organisaties. Dit keer vielen er vijf organisaties in de prijzen. Daartoe behoorden voor het eerst in de geschiedenis van de Baldrige Award (sinds 1988) ook non-profit organisaties. ‘Het doet mij genoegen,’ zo stelde Gutierrez, ‘dat ik, samen met president Bush, de namen van de vijf winnaars bekend mag maken. De organisaties die dit jaar deze eer ten deel valt zijn inspirerende voorbeelden van innovatie en van excellerende organisaties die zich kunnen meten met de beste in de wereld. Ze zijn voorbeelden voor anderen met hun streven naar een verbetering van de effectiviteit, efficiëntie en een toegevoegde waarde voor hun klanten.’ Met de bekendmaking van deze vijf prijswinnaar (een in de categorie kleine bedrijven, twee in de zorgsector en twee in de non-profit), worden voor de twintigste keer prijswinnaars benoemd. In die twee decennia is gebleken dat de Baldrige Award duidelijk in een behoefte voorziet. De criteria voor deze prestigieuze onderscheiding werden maar liefst in een oplage van meer dan tien miljoen stuk verspreid Daarnaast worden digitale versies van de criteria jaarlijks meer dan één miljoen keer gedownload.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • ManagementDossier: Strategie
  • Offertes certificerende instellingen wederom nader onderzocht
  • Gebrek aan innovatie doet Nederland plaats zakken in mondiale concurrentie-index
  • Deli XL wint CRM Award 2007
  • Literatuur, de nieuwste managementboeken belicht