Bovema S-air: 'Wij kunnen aantoonbaar maken dat kwaliteit ons direct geld oplevert. En meer dan het kost!'

Jarenlang deed men bij Bovema wat men moest doen gewoon goed, echter de kwaliteit was afhankelijk van de vakbekwaamheid en inzet van de mensen op de vloer. Daarnaast bestond de organisatie uit allemaal aparte BV's. Efficiëntie en effectiviteit waren woorden die een enkele keer werden gebruikt, maar nog niet echt leefde in de organisatie. Toen Mario Franken er de leiding kreeg besloot hij kwaliteit tot integraal onderdeel van al het denken en doen binnen Bovema te maken. Wat uiteindelijk in 2007 resulteerde in een toename van de efficiency met ruim 20% en een groei van de productie met zo'n 40%. '
'Kwaliteit levert ons geld op,' zegt hij. 'Dat kunnen we ook hard maken. En we hebben nog niet eens het onderste uit de kan gehaald. Tot nu toe hebben we alleen nog maar het "laag hangende fruit" geplukt. Nu begint het fine-tunen.'

Hooghoudt: 'Een procedure is slechts geldig zolang er geen betere is'

Een bedrijf dat al bijna 120 jaar bestaat, groeit en bloeit en goed bekend staat, doet kennelijk iets goed. We hebben het over Hooghoudt, producent van 'de beste graanjenever ter wereld' (uut Grunningen). De onderneming heeft ook moeilijkere tijden overleefd en kent inmiddels de vierde generatie van het geslacht Hooghoudt. Daarbij heeft men er alle vertrouwen in dat te zijner tijd de vijfde generatie het bedrijf zal gaan leiden. Wat is het geheim van dat succes? Het recept waarmee men de diverse alcoholhoudende versnaperingen bereidt? Of... is het de aandacht voor kwaliteit? Hoewel we de invloed van de receptuur van Hooghoudt natuurlijk niet mogen uitvlakken, blijkt toch de aandacht voor kwaliteit -- eerst productkwaliteit en de laatste vijftien jaar voor kwaliteit in de meest brede zin van het woord -- van doorslaggevende betekenis voor het succes van het Groninger bedrijf. Want wat goed is, kan beter. Of in de woorden van Hooghoudt: 'Een procedure is alleen maar geldig zolang er geen betere is...' Maak kennis met de kwaliteit van Hooghoudt uit Groningen via deze reportage in Kwaliteit in Bedrijf.

Nieuwe ISO-norm -- ISO 9001:2008 -- zal eind van dit jaar verschijnen

Het nieuwe normontwerp voor de ISO/DIS 9001 (NEN-EN-ISO 9001:2007 Ontw.) ligt ter stemming aan alle leden van ISO voor tot 20 februari a.s. Op dat moment komt er een eind aan deze vijf maanden durende stemmingsronde. Parallel aan deze stemming in ISO vindt een stemming plaats onder de leden van het Europese Normalisatie Comité (CEN). De definitieve publicatie wordt eind 2008 verwacht. De nieuwe ISO 9001 is een amendering van ISO 9001:2000. Dat betekent dat er niet drastisch aan deze norm is gesleuteld, maar dat er in feite enkel sprake is van een aantal aanpassingen. In dit artikel in Kwaliteit in Bedrijf worden één voor één deze aanpassingen van de norm op een rij gezet en kort toegelicht.

Eerste aflevering van een serie over risicomanagement

Risico's. Dat zijn dingen die we het liefst uitsluiten. Vandaar dat verzekeringsmaatschappijen het ook zo goed hebben. Mensen kijken namelijk naar de consequenties van het risico dat ze lopen. En maken dan een afweging: doen we het of doen we het niet. De gevolgen van het afbranden van je huis zijn groot. De financiële nasleep is voor velen onoverkomelijk en dus verzekeren we dat risico. Maar dat maakt nog niet dat de sentimentele waarde die met een brand ontstaat niet groot is of dat de gevolgen van persoonlijke aard (levens of blijvend letsel) daarmee is uitgesloten. Daarom proberen we die risico's zoveel mogelijk te voorkomen. Door gedrag, door hulpmiddelen (brandmelders, blusapparatuur enzovoort), door gebruik van materialen enzovoort. In het bedrijfsleven is dat niet anders. Ook daar wil men graag risico's zoveel mogelijk indammen. De gevolgen van een onvoorziene situatie kunnen immers enorm zijn. Zowel financieel als anderszins. Zeker nu de claimcultuur ook in West-Europa steeds meer voet aan de grond krijgt. Dus, dat mag niet gebeuren. En daarom wordt risicomanagement steeds populairder. Bij bedrijven, bij instellingen als ziekenhuizen en dergelijke, maar ook bij de overheid. Want het wordt geregeld dat u die straks immers ook verantwoordelijk mag houden voor hun missers... Al met al voldoende reden om in Kwaliteit in Bedrijf een serie artikelen te starten over Risicomanagement. In dit nummer treft u de eerste aflevering aan.

Naast HACCP (versie 4) nu ook IFS- (versie 5) en BRC-norm (versie 5) vernieuwd

Er breken drukke tijden aan voor de ondernemingen die actief zijn in de voedingsmiddelen industrie. De kans is namelijk groot dat zij hun voedselveiligheidssysteem moeten herzien. De oorzaak? Waarschijnlijk een soort concurrentiestrijd tussen BRC (het British Retail Consortium), de HACCP-jongens, de organisatie achter de International Food Standard (IFS) en de ISO-club. De beide laatstgenoemde zijn relatieve nieuwkomers, maar weten al snel zich op de markt te manifesteren. Reden voor de BRC haar norm -- die uit begin 2005 stamt en dus eigenlijk nog niet echt aan herziening toe is...) te vernieuwen. Maar als er een begint... Juist en dus zien we nu een soort race van vernieuwingen: HACCP gaat naar versie 4, IFS doet er een schepje bovenop en BRC past dus ook haar norm aan. In de haast wordt vergeten dat organisaties daar wel in mee moeten kunnen... En dat betekent dat u maar beperkt tijd hebt om uw systeem aan de nieuwe versies van de normen aan te passen.

Loon speelt geen rol van betekenis voor betrokkenheid

Een financiële blijk van waardering blijkt een minder belangrijke rol te spelen in het creëren van werknemersbetrokkenheid. Een en ander komt naar voren in een onderzoek van de Universiteit Antwerpen Management School en Hay Group naar arbeidssatisfactie onder circa 5200 werknemers. Het belangrijkste blijken werknemers een interessante en uitdagende baan te vinden. En men is helemaal gelukkig als die bovendien voldoende autonomie biedt. Met het onderzoek wordt opnieuw het klassieke onderscheid tussen intrinsieke `motivatoren` en extrinsieke `hygiënefactoren` (zoals salaris, baanzekerheid en werkomstandigheden) bevestigd. Hoewel voldoende aandacht voor hygiënefactoren ontevredenheid kan voorkomen, zorgt deze aandacht er niet voor dat werknemers een positief werkhouding ontwikkelen of bereid zijn om extra inspanningen te verrichten. Dat kan daarentegen wel worden gerealiseerd door intrinsieke motivatiefactoren, zoals erkenning, persoonlijke groei en verantwoordelijkheid. Een en ander kan worden aangesproken door een zorgvuldig bepalen van de inhoud van een functie en door de bedrijfscultuur. Bureaucratisch ingerichte functies zullen moeten plaatsmaken voor vlakke, tijdelijke, projectmatige, crossfunctionele, teamgerichte of andere dynamische opzetten. Behalve dat de vormgeving van de functies anders moet, is het ook nodig dat de wijze van leidinggeven verandert.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • ManagementDossier: Projectmanagement
  • Verbetermethodes waarvan niet is bewezen dat een organisatie er beter door gaat presteren
  • Nederlandse medewerker ontevreden over management
  • Arbeidsinspectie 2008-2011: hard waar nodig, zacht waar kan
  • Literatuur, de nieuwste managementboeken belicht