Schending van psychologisch contract kan grote gevolgen hebben

Veranderen is moeilijk. Het is wel noodzakelijk, maar vreselijk moeilijk. Vooral het motiveren van mensen om hun medewerking te verlenen aan die zo broodnodige verandering, blijkt vaak een bijna onoverkomelijke hindernis. Dat blijkt te maken te hebben met een onzichtbaar, ontastbaar contract: het psychologisch contract. Dat contract zit in het hoofd van uw medewerker. Het omvat de verwachtingen die een medewerker heeft ten aanzien van de organisatie waarvoor hij of zij zich inspant en -- zij het in mindere mate -- omvat ook de verplichtingen die hij of zij ten opzichte van de organisatie heeft. Dr. Charissa Freese deed onderzoek naar de invloed van dit psychologisch contract op de veranderingsprocessen en het functioneren van de medewerkers. In dit artikel vertelt zij wat je niet en wat je wel moet doen met betrekking tot zo’n psychologisch contract.

Moet NEN normen waar wet naar verwijst gratis leveren?

De NEN-normen zijn peperduur. Daar is iedereen het wel over eens. De NEN-uitleg waarom deze normen zo duur moeten zijn ten spijt. Maar als je dan ook nog eens door de wet gedwongen wordt tot de aanschaf van een heel pakket van die normen (en als je dat niet doet – zo zou je kunnen stellen... -- ben je dus in overtreding) krijg je wel een beetje de ‘pé’ in. Want het ‘normale’ pakket kost een kleine 5000 euro en dan zijn er nog allerlei andere vormen denkbaar... Het schoot Knooble, een organisatie die informatie verstrekt aan bouwers, in het verkeerde keelgat. Eind 2006 startte Knooble een procedure tegen de NEN en tegen de Staat. Simpel gesteld, komt het hier op neer: Knoobles raadsman stelt namelijk dat de normen een verlenging zijn van de wet. Op een wet ligt geen auteursrecht en dus zouden de normen ook zonder enige terughoudendheid ter beschikking van het publiek gesteld moeten worden. Gedaagden zijn de Staat der Nederlanden en de NEN. Hoe deze zaak tot nu toe is verlopen, doet Kwaliteit in Bedrijf voor u uit de doeken. De uitspraak zou 30 januari jl. plaatsvinden, maar...

ManagementDossier over HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) is niets anders dan een manier om mogelijke gevaren in de hele keten van de voedselproductie – of zoals de EU stelt ‘van boer tot bord’ – tijdig te ontdekken en maatregelen te treffen dat de mogelijk gevaarlijke situaties niet écht gevaarlijke situaties worden. Het is dus een preventieve methode om alle risico’s die de voedselveiligheid bedreigen uit te bannen. En HACCP is wettelijk verplicht.
Hoewel uit onderzoek blijkt dat de consument zich in Nederland (maar hetzelfde geldt ook voor de andere Noord-Europese landen) niet echt zorgen maakt over de veiligheid van ons voedsel (74% blijkt het onwaarschijnlijk te vinden dat zijn/haar gezondheid gevaar loopt door eten en drinken), leert de realiteit dat de consument daarin toch iets te goed van vertrouwen is. De Voedsel en Waren Autoriteit (de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt) kwam in 2005 namelijk tot de slotsom dat de voedselveiligheid bij 51% van de bezochte horeca-gelegenheden niet helemaal in orde was, dat in de retail 56% het niet voor elkaar had en dat circa een kwart van de cateraars en tankstations zijn zaken ook niet afdoende voor elkaar had.
Het zal u dan ook niet verwonderen dat jaarlijks in Nederland zo’n twee miljoen mensen acute maag- en/of darmklachten hebben...
In ManagementDossier wordt u veel meer over voedselveiligheid verteld, terwijl tevens stap voor stap een HACCP-aanpak wordt doorgenomen.

Hebt u uw boekje al volgeplakt met 'irritatiezegels'?

Gaat er wel eens een dag voorbij dat u zich niet ergens aan ergert? Aan die collega die altijd te laat komt op vergaderingen, die altijd ‘ja-maar…’zegt in plaats van enthousiast is? Of aan die medewerker die het altijd net weer anders doet dan u wilt. Of aan... Maar we slikken het in. We zeggen maar niets. Voor de lieve vrede. Wat we wel doen is een denkbeeldige irritatiezegel plakken in een denkbeeldig spaarboekje. Als dat boekje vol is, barst de bom. Dat herstelt zich uiteindelijk wel weer (soms ook niet...) en we gaan beginnen aan een volgend boekje. Maar het betekent dat we niet het beste uit onszelf halen voor de organisatie. We passen ons aan, houden ons in, verbijten ons. Norbert Netten, directeur en adviseur van organisatie-adviesbureau Ripuls uit Amersfoort, schreef er een boek over. Een boek dat leest als een roman. Een boek ook waar nog eens een hele website achter hangt (www.ripuls.nl) waar de koper van het boek nog heel wat meer informatie en tegelijk ook een soort werkboek kan vinden over het onderwerp. Kwaliteit in Bedrijf sprak met hem.

Teveel regels geeft burgerlijke ongehoorzaamheid, tekort chaos

Het is menselijk dat we zo min mogelijk risico willen lopen. Reden waarom verzekeringsmaatschappijen zo floreren. Wat echter voor individuen geldt, geldt ook voor organisaties. Ook bedrijven en andere organisaties – zoals overheid en zorginstellingen -- willen zo min mogelijk risico lopen. Verzekeren is dan ook een optie, alleen hebben we dan te maken met de vooral financiële gevolgen van een ontspoord risico. Effecten op het imago en de continuïteit zijn een andere zaak. Risicomanagement is daarom voor organisaties van groot belang. Dat de risico’s die organisaties lopen veel talrijker zijn, dan veelal wordt aangenomen, werd in de eerste aflevering van deze exclusief voor Kwaliteit in Bedrijf geschreven reeks artikelen al duidelijk. In deze tweede aflevering van deze serie wordt nu dieper ingegaan op de manier waarop het risico dat een organisatie loopt moet worden beoordeeld.

'TS 16949 is net ISO 9001, maar wel een stuk heftiger...'

Het wordt in een persbericht gemeld: ‘De Hongaarse vestiging van het familiebedrijf Zorge heeft het begeerde OSO/TS 16949-kwaliteitscertificaat behaald. Verwacht wordt dat de Nederlandse vestiging nog dit jaar zal volgen. Met de invoering van ISO/TS 16949 komt het bedrijf nog meer tegemoet aan de wensen en eisen van haar afnemers’. Voor Kwaliteit in Bedrijf reden genoeg contact op te nemen met de in Katwijk gevestigde onderneming om te gaan praten over het kwaliteitsstreven en de rol van TS 16949 daarin. Dat leidt ons naar een middelgroot bedrijf dat geleid wordt door de derde generatie van de familie Zorge. Een bedrijf dat floreert dankzij twee aandachtspunten: innovatie en kwaliteit.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

    • Spreuk: Niemand wint ooit een discussie met een klant
    • Onderzoek op grote schaal naar tevredenheid van de Nederlandse werknemer
    • Team samengesteld uit parttimers is beste keuze
    • Smurfit Kappa beschikt over beste telefoon-/receptiepost
    • Literatuur, de nieuwste managementboeken belicht