INK-directeur over de vernieuwingen in het INK-managementmodel

Werd er vorig jaar gesproken over het invoegen van de M-factor (oftewel de factor mens) in het INK-managementmodel, inmiddels zijn de vernieuwingen verder uitgekristalliseerd. Het gaat om een drietal veranderingen, waarvan de M-factor er een is. De resterende twee wijzigingen hebben te maken met het benadrukken van de ambitie van een organisatie en het vervangen van statistische beoordelingen door meer dynamiek, door beweging. Maar ingrijpender zijn de wijzigingen ten aanzien van de bekende vijf fasen die het INK – in afwijking van het EFQM-model – hanteert. Of moeten we zeggen ‘hanteerde’? Wat dit alles inhoudt en wat de vernieuwingen van het INK-managementmodel voor u en uw organisaties betekenen, licht INK-directeur Ruud Stassen toe in een artikel in deze Kwaliteit in Bedrijf.

Facilitair Bedrijf MCA hanteert jaarplan dat op A4 past

Het MCA Facilitair Bedrijf in Alkmaar was vorig jaar het eerste facilitaire bedrijf in de gezondheidszorg dat een INK-verbetercertificaat in ontvangst mocht nemen. Dat was voor MCA FB geen reden om op haar lauweren te rusten. Via een geheel eigen aanpak is men druk doende de organisatie verder naar de top te brengen. De stappen die men daarbij zet zijn dusdanig dat men heeft durven stellen dat men zich in 2010 zal aanmelden om in aanmerking te komen voor een INK-onderscheiding. Maar... een fusie die in maart van dit jaar werd aangekondigd zou wel eens een spaak in het wiel kunnen steken. Of niet...
MCA FB-manager Vincent van Rijswijk denkt van niet: ‘We liggen goed op koers en bij het Gemini Ziekenhuis wordt op de facilitaire afdeling ook al gewerkt met het INK-managementmodel. Ik voorzie dus geen problemen.’
Wat men bij MCA FB allemaal doet om op het prestatieniveau te komen dat voor de onderscheiding nodig is, wordt in dit artikel duidelijk. Een belangrijk instrument daarbij is een jaarplan dat op één velletje A4 past...
Naar aanleiding van de nieuwe versie van ISO 9001:2008 die binnenkort uitkomt, heeft Kwaliteit in Bedrijf in het januarinummer van 2008 al een uitgebreid overzicht gegeven van alle wijzigingen op basis van de conceptnorm. Als uitgangspunt van de nieuwe versie gold dat er geen nieuwe normeisen zouden worden toegevoegd. Alle veranderingen zijn gericht op verduidelijking van de normtekst, zodat interpretaties eenvoudiger worden en de kans op interpretatieverschillen kleiner. Sommige veranderingen zijn aangebracht om een betere afstemming met ISO 14001 – Milieumanagementsystemen te realiseren.
In dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf worden de trends geschetst die de toekomstige inhoud en vorm van ISO 9001 zullen gaan beïnvloeden. Aandacht zal ook besteed worden aan hoe ISO dit proces heeft georganiseerd. Tevens wordt in het artikel aangegeven hoe ook u kunt meepraten over de vorm en inhoud van de toekomstige ISO 9001-norm.

Van Houtum Papier hanteert vijf kwaliteitsgaranties

‘Ik garandeer u dat het goed is.’ Hoe vaak hebt u dat niet uit de mond van een gladde verkoper gehoord? Maar als dan puntje bij paaltje komt, wat is die garantie dan waard? Wat doet men dan? Garanties blijken vaak minder hard dan men wil doen geloven.
Bij Van Houtum Papier BV in Swalmen hanteert men ook garanties. Men kent er maar liefst vijf: * Groothandelsgarantie, * Verkoopgarantie, * Levergarantie, * Servicegarantie, en * Productgarantie. Die garanties zijn spijkerhard. Hoe dat kan? Dat wordt uitgelegd in dit artikel, waarin naast garanties ook klanttevredenheid, klachten en innovatie aan de orde komen.

Wereldwijde erkenning voor prof.dr. R.J.M.M. Does

Prof.dr. R.J.M.M. Does is al jarenlang een fervent voorvechter voor het gebruik van statistiek. En meer recent is hij zo’n beetje de belichaming van (Lean) Six Sigma in Europa. Tal van grote organisaties hebben hem te hulp geroepen bij de invoering van (Lean) Six Sigma. Het is dan ook niet meer dan terecht dat Ronald Does onlangs in Phoenix (Arizona, VS) de prestigieuze William G. Hunter Award 2008 van de Statistical Division van de ASQ in ontvangst mocht nemen.
Eens per jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een persoon die uitblinkt in en substantiële bijdrages heeft geleverd aan het vak statistiek, de opleiding voor mensen die het moeten toepassen en aan de integratie van statistiek met andere disciplines, terwijl ook het excelleren op het vlak excellente communicatie plus de implementatie van vernieuwende toegepaste methoden en technieken een vereiste is om voor de William G. Hunter Award in aanmerking te komen. Een bijzondere eer. De prijs bestaat 21 jaar en Ronald Does – verbonden aan het Institute for Business and Industrial Statistics van de Universiteit van Amsterdam (IBIS UvA) te Amsterdam -- is de eerste Nederlander die hem ontvangt.
Het artikel over de historie en ontwikkeling van Lean Six Sigma dat hier is afgedrukt, is ontleend uit de meest recente bestseller van Does ‘Lean Six Sigma, stap voor stap’ (www.beaumont.nu).

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• ManagementDossier: Teambuilding zorgt voor betere prestaties
• ‘Overzicht van kwaliteitsbijeenkomsten
• Werkklimaat bepalend voor goede prestaties
• Nederlandse bedrijven moeten meer milieubewust worden
• Literatuur, de nieuwste boeken belicht