Jos Corstjens Vlaams Business Excellence Manager 2008

Eind november werd hij toegejuicht als de Vlaamse Business Excellence Manager 2008 tijdens een VCK-bijeenkomst. Zijn naam is Jos Corstjens en hij is manager bij tbp Electronics. Kwaliteit in Bedrijf toog naar België, zat met Jos Corstjens om de tafel en vernam hoe deze zich inspande om de voormalige Alcatel-fabriek te veranderen in een bedrijf dat niet alleen excelleert in wat het doet, maar ook de toekomst weer met alle vertrouwen tegemoet kan zien.
‘Voorheen had men hier nergens tijd voor. Er was geen tijd om zaken te overdenken, geen tijd om te bekijken hoe fouten voorkomen konden worden, geen tijd voor... Toen heb ik op een gegeven moment gezegd: Als je zo bezig bent, ben je niet goed bezig...’
Daarmee ging een ommekeer van start. Niet enkel van aanpak, maar vooral ook van cultuur. Een ommekeer die er de reden van is dat de Alcatel-fabriek in Geel nu een zelfstandig bedrijf is onder de naam tbp Electronics België. Wie er het fijne van wil weten, doet er goed aan deze reportage in dit nuymmer van Kwaliteit in Bedrijf te lezen.

Cradle to cradle steeds populairder

De opmerking van Johan Cruyff – ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ – kun je ook omkeren: ‘Elk voordeel heb z’n nadeel’... In elk geval geldt het voor de industriele revolutie die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw in Europa werd ingezet. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie. Het was een ontwikkeling die wel zorgde voor een enorme vooruitgang, maar waarbij tegelijkertijd een ongekend groot beroep werd gedaan op natuurlijke bronnen en tevens sprake was van een immense vervuiling van het milieu. Een tijdlang was men zich daar niet van bewust, of had men er geen oog voor. Dat is eind vorige eeuw en in sterke mate ook aan het begin van de huidige eeuw veranderd. Het besef is er dat er eigenlijk maar twee opties zijn voor de toekomst: doorgaan op de ingeslagen weg tot die doodloopt (en signalen over opwarming van de aarde, olietekortenn enzovoort zijn er inmiddels volop) of gaan zoeken naar nieuwe wegen.
Mensen die voor dat laatste hebben gekozen, zijn William McDonough en Michael Braungart. In de ogen van deze – respectievelijk – Amerikaanse architect en Duitse chemicus is het de hoogste tijd dat we op zoek gaan naar een totaal andere manier van ‘taking, making, using and consuming’ (nemen, produceren, gebruiken en verbruiken). Hun bijdrage aan de oplossing werd in de zomer van 2002 onthult: het boek ‘Cradle to Cradle, remaking the way we make things’. Hun aanpoak wordt met de dag populairder in Europa. Wie er meer van wil weten kan daarvoor bij dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf terecht.

Aandacht voor kwaliteit zit mensen van Amgen in genen

Een product dat niet goed is, waar wat aan mankeert, kan geruild worden. Maar een medicijn? Daarom is bij Amgen Europe B.V. dat in Breda is gevestigd kwaliteit uiterst belangrijk. En direct gekoppeld aan de missie: de patiënt dienen. Ieder van de circa zeshonderd medewerkers is daarvan doordrongen. Maar dat is niet genoeg. Daarom hanteert Amgen een kwaliteitssysteem dat uit 42 subsystemen bestaat en dat door de eigen organisatie, door het moederbedrijf en door overheden in bijna vijftig landen wordt geaudit.
Maar kwaliteit betekent nog veel meer voor de organisatie. Wat precies vertelt drs. Jan Bouman, Director Quality bij Amgen Europe B.V., in deze uitgave En vanuit de gedachte dat de patiënt voorop staat, vindt hij dat kwaliteit voor zijn organisatie essentieel is. ‘Er zijn natuurlijk allerlei wetten en regels waar je als producent van medicijnen aan moet voldoen. Maar dat is niet genoeg,’ zegt hij. ‘Het bijzondere bij dit bedrijf is dat je hier duidelijk dat stuk extra motivatie merkt. Dat is gewoon tastbaar, zichtbaar. We hebben medicijnen voor veelal ernstig zieke mensen. Dan kun je geen water bij de kwaliteitswijn doen. Het moet gewoon goed zijn. Het moet kwaliteit zijn. En daar gaat iedereen hier dan ook voor.’

Reliability is eigenlijk een soort kristallen bol magie

Het blijft misgaan. Producten worden geretourneerd, er zijn klachten over het functioneren, de kosten die gemaakt worden om de garantie na te komen rijzen de pan uit, klanten dreigen weg te lopen... waar ligt het aan? De processen worden geborgd op basis van ISO 9001. Daar ligt het dus niet aan. Maar waar komt het dan wel door? Het heeft te maken met reliability of liever gezegd, met unreliability. Kwaliteit is het heden, nog controleerbaar en meetbaar. Reliability is echter ‘kristallen bol magie’. Het ligt in de (verre) toekomst.
Dat alles maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Want de top wil snel op de markt komen (een korte ‘time-to-market’) en graag met een zo laag mogelijke kostprijs. En dat betekent dat de ontwikkelaars – die wel graag reliability (bedrijfszekerheid) willen – onder druk komen te staan. Het is die kloof die er voor zorgt dat veel bedrijven jaar in jaar uit te kampen hebben met kwaliteitsproblemen en deze ook altijd zullen blijven houden. Er is geen fundamentele oplossing, tenzij men die kloof tussen bottom-up en top-down kan overbruggen.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• ManagementDossier: het Persoonlijk Ontwikkel Plan
• Kwaliteit in Bedrijf aan vooravond 25-jarig jubileum
• Korte serie over het vernieuwde INK-managementmodel – deel 1
• Telefoniste van het Jaar bekend
• Literatuur, de nieuwste boeken belicht