Gedegen fundament bepalend voor succes ideeënbus

Het opzetten en managen van een ideeënbus is geen taak waar lichtvaardig over gedacht mag worden... In dit eerste deel van een tweeluik kijken we naar de voor- en nadelen van een dergelijk systeem en geven we een aanzet om tot een goed fundament te komen.

Green Rating meet de duurzaamheid van vastgoed

Nieuw initiatief als aanvulling op de bestaande duurzaamheidslabels moet de prestaties van bestaande gebouwen verbeteren.

Meldon Plastics: 'Klantwaarde ontstaat uit kwaliteit'

Kunststofverwerker ziet integrale kwaliteitsaanpak als cruciale succes-voorwaarde. Een verhaal over een extrusiespecialist, waar alle aspecten van de bedrijfsvoering nauwgezet gemanaged worden en waar ‘meten is weten’ veel verder gaat dan alleen de techniek.

Concurrentiekracht en personeelsmanagement

Nieuw boek over verhogen van het functioneren en presteren van -organisaties laat zien hoe effectief functioneren van huidige en toekomstige medewerkers de sleutel is voor het succes van de organisatie.

Crisis in de economie, maar ook in managementsystemen?

Reorganisaties en inkrimpingen brengen met zich mee dat organisaties en mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van veranderingen. Voordat nieuwe samenwerkingsverbanden en werkwijzen goed en wel zijn verankerd, worden vaak nieuwe aanpassingen geïnitieerd en doorgevoerd. Het adequaat borgen van veranderingen en het blijvend realiseren van de beoogde verbeteringen is dan een lastige opdracht.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• Malcolm Baldrige National Quality Award 2009 naar vijf organisaties
• Normontwerp voor duurzame inzetbaarheid medewerkers verschenen
• Jaarlijks een kwart miljoen vernieuwingen!
• Kwaliteit in Bedrijf jaaroverzicht
• Literatuur