Doeltreffendheid is sleutelbegrip in eisen ISO 9001

In de dagelijkse praktijk van het auditen van kwaliteitsmanagementsystemen, komt de auditor regelmatig tegen dat er diverse doelstellingen en prestatie-indicatoren zijn die worden gebruikt om prestaties te meten. Doelstellingen die worden geformuleerd, blijken soms weinig te maken te hebben met wat de norm onder kwaliteitsdoelstellingen verstaat.

Kaizen: met kleine stappen naar grote doelen

Het Nissan Motor Parts Center won onlangs de AWVN-Innovatietrofee 2009, een jaarlijkse prijs voor het meest inspirerende voorbeeld van kwaliteitsverbetering en sociale innovatie.

Tweede deel van een tweeluik over het managen van een ideeënbus

De ideeënbus. Een aanjager van innovaties, maar alleen wanneer de uitvoering tot in detail klopt en er een robuuste procedure is neergezet. In dit tweede deel werken we die procedure verder uit.

Star-MDC zet INK-trein weer op de rails

Na het behalen van de INK-onderscheiding, wilde men bij Star Medisch Diagnostisch Centrum snel doorgroeien naar de volgende dimensie in het INK-managementmodel. Het liep aanvankelijk anders.

Geïntegreerde aanpak Ricoh blijkt goed te werken

Hoe geeft dit bedrijf vorm aan duurzaamheid, milieu en MVO en hoe krijgt het medewerkers en klanten hier enthousiast voor?

A3-methodiek: transformatie in planning & control?

Eerste deel van vijfdelige serie over een ‘one paper strategy’, waarbij een introductie wordt gegeven van de A3-methodiek en wordt gekeken hoe jeugdzorginstelling Avenier ermee aan de slag ging.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• Inzicht in kosten en baten arbeidsinnovatie: Gerichter investeren in kwaliteit
• Aanpak ISO 9004:2009 gebaseerd op kwaliteitsmanagement
• Interpretatie van kwaliteit: een kwestie van jargon
• ISO 26000: een positief-kritische blik op de nieuwe MVO-richtlijn
• Literatuur