De kwaliteitsmanager als bewaker van de bedrijfscontinuïteit

De norm BS 25999 gaat over het beheersen van (externe) risico’s die de continuïteit van de organisatie kunnen bedreigen. Als onderdeel van het kwaliteitssysteem van de organisatie zal dit de kwaliteitsmanager de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot de bewaker van de continuïteit van de organisatie. Een op z’n minst gezegd ‘interessant vooruitzicht’.

Systeem van 'Mission Directed Workteams' zorgt voor sterke betrokkenheid

Ondernemingen staan voor enorme uitdagingen. Meedogenloze concurrentie, globalisering, regulering versus deregulering, technische revoluties en kortere product life cycles kunnen zowel nieuwe kansen creëren, als ware rampen ontketenen. Om het laatste te voorkomen -- en dus te overleven -- moeten bedrijven strikt gefocust zijn op de heilige drie-eenheid total quality, speed-to-market en kostenreductie.

Omgaan met klachten vraagt om pro-actieve aanpak

Een efficiënt klachtenbeheer zou op termijn moeten leiden tot klachtenbeheersing. In dit nummer het eerste deel van een tweeluik over de omslag van klachtenbeheer naar klachtenbeheersing.

De klant centraal? Samenhang in de organisatie cruciaal!

Veel organisaties geven het signaal af de belangen van de klant weer in het middelpunt te stellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

'Wij combineren expertise in analyseren en voorspellen'

Bij onderzoek naar de kwaliteit van levensmiddelen in de productieketen, kijkt de leerstoelgroep Product Design & Quality Management zowel naar de technologische factoren als naar het menselijke gedrag. Met de resultaten maken ze voorspellende computermodellen.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

• Waarderend auditen legt focus op verbetering
• MVO: hype of duurzame trend?
• Deel twee van de vijfdelige serie over de A3 methodiek
• Literatuur