LEAN – INK: continu én ­cyclisch verbeteren

Een jaar na dato: 18 juni 2009 organiseerden Rijnconsult en het INK een congres rondom lean management en het INK-managementmodel. Een ­verkenning over de manier waarop beide benaderingen elkaar kunnen versterken. Inmiddels zijn we een jaar later en is onze ervaring verder ­gegroeid. Tijd om de white paper van destijds verder aan te scherpen.

‘We zijn nu een zelfstandig bestuursorgaan’

Sinds 1 januari 2010 is de Raad van Accreditatie (RvA) een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. De nieuwe status heeft geen invloed op de accreditatie zelf. Wel verandert de accreditatieprocedure en de relatie met klanten. Wat is eigenlijk het nut van accreditatie? Wat houden de recente veranderingen in? En hoe werkt het proces van accrediteren nu precies? Jan van der Poel, bestuurder en algemeen directeur van de RvA, en Ed Wieles, hoofd Strategie en Ontwikkeling, geven antwoord op deze vragen.

Netwerken: een kwestie van geven en nemen

Netwerken is zo oud als de mensheid, maar pas in de laatste decennia zijn we het woord ‘netwerken’ als werkwoord gaan gebruiken. De basis van netwerken is mensen ontmoeten, hen leren kennen en ervoor zorgen dat ze u leren kennen.

‘Zwolle gaat voor goud’

Bij verkiezingen voor goed werkgeverschap is Zwolle al sinds 2007 niet van het erepodium af te slaan. Medewerkers zijn tevreden, het verzuim en het verloop liggen er laag en de burgerij geeft bovengemiddeld mooie rapportcijfers voor de dienstverlening. Daarnaast tooit de gemeente zich met het Investors in People-keurmerk (IiP). Volgens senior HRM-adviseur Bianca Meekers is dat niet helemaal toevallig: ‘De IiP-methode legt de basis voor onze topuitslagen.’

Duurzaam bouwen: er valt nog zo veel te winnen

Duurzaamheid is een hot item in de bouw. Deze sector verbruikt zeker veertig procent van alle grondstoffen en huisvesting bepaalt voor 35 procent het energieverbruik. Duurzaam bouwen is dus noodzakelijk om Nederland duurzamer en schoner te maken. Vanuit de adviesbranche valt er nog een wereld te winnen.

Een nieuw toekomstperspectief voor de kwaliteitsmanager

Wordt kwaliteitsmanagement naar de achtergrond gedrongen of zijn er juist innovatieve werkwijzen voorhanden waarmee de kwaliteitsmanager zich opnieuw kan profileren?

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Nalatigheid bij klachtenbehan­deling funest voor klantrelatie
  • Internationale richtlijn ISO 26000 na ruim vijf jaar goedgekeurd
  • Boekbespreking: Het gevoel van de klant
  • Boekenactie: win een gratis managementboek!
  • VCK-Kwaliteitscongres trekt veel bezoekers
  • Literatuur
  • Agenda
  • Column