Betrouwbare kwaliteitsinformatie essentieel voor gezondheidszorg

Patiënten en zorgverzekeraars vragen in toenemende mate om informatie. Er moet geconcurreerd en bezuinigd worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Sterker nog, we willen de beste zorg die er is. Betrouwbare kwaliteitsinformatie zou hierop het antwoord moeten zijn.

Een nieuwe werkelijkheid van samenwerkingsvormen

De manier waarop mensen met elkaar samenwerken verandert. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen; steeds vaker werken mensen in teams en in netwerken die buiten de bestaande organisatiestructuren om ontstaan. Het managen van processen in plaats van structuren wordt hierdoor belangrijker.

MVO? Zo doen wij het al jaren!

Schipper Kozijnen is een bedrijf dat is ontstaan door de vooruitziende blik van Schipper senior, vader van de huidige algemeen directeur Jos Schipper. Hij vond het belangrijk dat er op een prettige manier werd gewerkt, waarbij – toen al – rekening werd gehouden met People, Planet & Profit. Die MVO-gedachte is volledig ingebed in het hele bedrijf.

Afscheid nemen van ‘command & control’ denken

In de woorden van Frederik de Grote: ‘Een soldaat moet banger zijn voor zijn officier dan voor de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld.’ Vroeger hadden leiders een informatiemonopolie. Vanuit het centrum van de macht namen zij op basis van deze informatie beslissingen en de rest van de organisatie voerde vervolgens uit. Deze ‘command & control’-stijl van leidinggeven is passé.

Coaching met oog voor kwaliteit

De wildgroei aan coaches is funest voor het coachingsvak. Steeds vaker kom je ze tegen: coaches die ‘het erbij doen’ en de meest verbazende aanpakken hebben. De scheidslijn tussen persoonlijke ontwikkelingsdilemma’s en coachen in context van de organisatie is smal en wordt te vaak door coaches overschreden.

‘Onbepaalde tijd contracten’ fnuikend voor bedrijfscontinuït

Contracten voor onbepaalde tijd frustreren de mobiliteit en vitaliteit van werknemers en organisaties. Ze belemmeren de doorstroom van personeel en zorgen ervoor dat medewerkers niet actief bezig zijn met hun eigen loopbaanontwikkeling. Organisaties zijn zo te weinig flexibel om in te spelen op de steeds veranderende markt.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Deel twee van de serie over de oontwikkeling van duurzaam menselijk kapitaal
  • Speciaal voor het MKB: de MVO Toolkit
  • Nieuw patiëntveiligheidsmodel: sturen op veiligheid
  • Mondiale trends dicteren nieuwe eisen aan leiderschap
  • Boekenactie: win een gratis managementboek!
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns
  • Jaaroverzicht 2011