Interview Wayne Visser

In zijn boek The Age of Responsibility (2011) schrijft de Zuid-Afrikaanse auteur Wayne Visser een kritisch verhaal over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Visser betoogt dat de eerste generatie MVO er niet in geslaagd is, de wereldwijde, negatieve trends binnen de sociale, ecologische en ethische kwesties om te keren.

Lean Management in relatie tot de drijfveren van mensen

Bij de implementatie van lean management in een organisatie spelen de cultuur en het gedrag van mensen in de organisatie een belangrijke rol. Dit artikel geeft aan hoe meer inzicht kan worden verkregen in de cultuur binnen een organisatie en hoe dit inzicht kan worden gebruikt voor het behalen van betere resultaten in de organisatie.

DB Schenker Rail Nederland: de spoorweg naar 100% compliancy

Binnen de transportbranche gelden steeds meer regels en richtlijnen. Hoe houd je dan het kwaliteitssysteem beheersbaar en overzichtelijk? En hoe weet je zeker dat je aan alle relevante wetten en eisen voldoet?

Van Kwaliteit naar Kwaliteit+

De huidige crises zijn mede veroorzaakt worden door een gebrek aan morele verantwoordelijkheid. Gaat morele verantwoordelijkheid verder dan de gewone verantwoordelijkheid en wat is het verschil? Het begrip ‘kwaliteit’ moet verdiept en uitgebreid worden.

MVO: de versnelling is nu echt begonnen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit –- ondanks de recessie -- nog steeds stevig door. De versnelling op dit terrein is nu echt begonnen. Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Hierdoor wordt MVO steeds vanzelfsprekender en ontstaat een MVO-kettingreactie die zelfs bedrijven tot ver voorbij de Nederlandse grens bereikt.

Intervisie: persoonlijke ontwikkeling én onderhoud voor professionals

Hoe ga je als professional in het kwaliteitsmanagement om met inhoudelijke vragen, lastige veranderkundige situaties of persoonlijke dilemma’s? Voor beantwoording van deze en andere issues kent het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) sinds het begin van 2011 een eigen intervisiegroep.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Deel drie van de serie over de ontwikkeling van duurzaam menselijk kapitaal
  • Scenario's maken jaarplannen effectiever
  • NIVEL onderzoekt efficiëntie eerstelijnsgezondheidszorg in 34 landen
  • Onderzoek naar communicatiestrategieën van bedrijven
  • Boekenactie: win een gratis managementboek!
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns