Kwaliteit en performance vanuit een strategisch perspectief

In samenwerking met Kwaliteit in Bedrijf deed de Passionned Group onlangs onderzoek naar de relatie tussen organisatieprestaties en kwaliteitscirkels zoals de PDCA cyclus. Daaruit blijkt dat er nog een hele wereld valt te winnen.

Interview Wubbo Ockels

 ‘Als je vanuit de ruimte naar onze aardbol kijkt, besef je hoe kwetsbaar we zijn. Op een hoogte van 320 kilometer zie je, hoe een onvoorstelbaar iel laagje lucht de ‘romp’ van ons ruimteschip vormt. Pas dan word je je bewust van onze grenzen, van onze verantwoordelijkheid voor het enige plekje waarop wij kunnen leven en werken…’

Gemeenten op weg naar betere dienstverlening met ICT

In 2015 is het klantcontactcentrum (KCC) binnen de gemeentelijke overheid een feit. Eén (digitaal) loket waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. De gemeente verandert van afdelingsgericht naar zaakgericht werken. Met als doel: betere dienstverlening tegen lagere kosten. Hoe pakt een middelgrote gemeente als Dronten deze omslag aan?

Crisis of keerpunt?

Een jaar geleden schreef INK directeur Ruud Stassen in de inleiding voor het INK-congres: ‘Pas op anders is de crisis voorbij, voordat je er iets van hebt geleerd’. Met de wetenschap van nu klinkt die opmerking tamelijk aanmatigend. De wezenlijke vraag blijft echter of we lering gaan trekken uit de ontwikkelingen die zich voordoen.

Effectief sturen op organisatieverandering

Elke manager worstelt er mee hoe hij op een goede manier veranderingen in zijn organisatie in gang kan zetten en zo op de veranderingen kan sturen dat deze beklijven. Het merendeel van de veranderingen mislukt en menig manager vraagt zich af waarom.

Nieuwe inzichten in onbewuste gedachten en gevoelens van klanten

Klanten maken onbewust gebruik van verschillende relatiemodellen om de relatie met dienstverleners te sturen en te evalueren.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Deel vier van de serie over de ontwikkeling van duurzaam menselijk kapitaal
  • Maak uw organisatie wendbaar!
  • Online Siemens game: scoren op KPI’s
  • Betere zorg dankzij onderzoek naar patiëntenervaringen
  • Soft controls onontbeerlijk bij voorkomen fraude
  • Boekenactie: win een gratis managementboek!
  • Literatuur
  • Agenda