INK-model en Novius-raamwerk: een doeltreffende combinatie

Twee invalshoeken, één klant. Novius ondersteunt een klant bij de organisatie- en informatie-inrichting. Het INK ondersteunt dezelfde klant bij het systematisch evalueren van de kwaliteit van de organisatie.

Forbo-Novilon: sterk in duurzaamheid en innovatie

Een bedrijf dat innovatief is, communicatie hoog in het vaandel heeft en beseft dat werknemers het belangrijkste werkkapitaal zijn.

Unieke denktank als bron van groene initiatieven

Senioren worden na hun werkbare leven onterecht aan de kant gezet. Deze ‘grijze kennis’ gaat verloren, waardoor een rem op innovaties wordt gezet. Hierbij snijdt het bedrijfsleven zichzelf in de commerciële vingers.

De koers 180 graden om!

Wil men echt aan MVO doen, dan zal de organisatie eerst de uitgangspunten voor ‘duurzame bedrijfsvoering’ moeten omarmen. Om dit te kunnen doen zal het roer 180 graden om moeten.

Intern promoveren creëert beter leiderschap

Managers die hun eerste ervaring op de werkvloer in de productiehal opdoen, beheersen de basisvaardigheden die een goede leider nodig heeft om successen te boeken. De werkvloer in een productiehal dwingt de manager talenten te ontplooien die niet in de boeken staan.

Toekomstgericht saneren in tijden van crisis

Dit is een periode, die zal vragen om het versneld afbreken van oude activiteiten om zo ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten. Destructie is nodig voor vernieuwing. Dit is ook in business-transformatie een belangrijke wet.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Houvast in de woelige zee
  • Boekenactie: win een gratis managementboek!
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns