Grip krijgen op complexe processen

Kent u die situatie, dat u het gevoel heeft geen grip te hebben op uw proces? Medewerkers die zich ‘een slag in de rondte werken’, een leidinggevende die niet het gevoel heeft dat hij het proces beheerst en moet sturen op basis van gebrekkige informatie en problemen die maar niet opgelost lijken te worden. Er is een methode ontwikkeld die uitkomst biedt.

Procesbeschrijving als basis voor kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is de discipline binnen een organisatie die zich bezighoudt met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Fred Koning, kwaliteitsmanager van B&C Raamdecoratie in Nunspeet, vertelt hoe dit in de praktijk werkt en hoe de kwaliteitskosten jaarlijks met 10% afnemen door continue kwaliteitsverbetering.

Procesgaming: focus op de samenwerking

Procesgericht werken blijft in veel organisaties een theoretisch, en soms zelfs doods onderwerp. Er wordt over gepraat, handboeken worden gemaakt, maar daar blijft het vaak bij. Ze zeggen ‘wel’ en ze doen ‘niet’. Waarom wordt zo vaak maar twintig procent van de vruchten geplukt?

In gesprek met Michael van Alphen en Teun Hardjono

‘Wat is de impact van ons handelen op de society? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat ver,’ zegt Teun Hardjono van CSR Academy. ‘Het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschappelijke ruimte. Een ruim begrip, met waarden die misschien moeilijk te meten zijn, maar het gaat ondermeer om transparantie en eerlijkheid. Wie daar slordig mee omgaat, wordt aan de schandpaal genageld.’

De Do’s en Dont’s rond ISO27001

Informatiebeveiliging is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en zelfs veelal cruciaal voor het voortbestaan van een organisatie. De beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen is voor ondernemingen een belangrijke succesfactor geworden.

Innovaties… het omzetten van kennis in geld

Niet alleen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken houdt men zich tot op de dag van vandaag bezig met innovaties, maar ook profit-organisaties zien innovaties als een middel om te overleven.

Deel 2 van de serie over OQRM

In een serie van drie artikelen zal worden ingegaan op een nieuwe methode die is ontwikkeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het managen van kwaliteit en risico’s. Deze methode is inmiddels drie jaar in gebruik en meer dan vijftien keer toegepast.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Nederlandse versies ISO-normen assessments gepubliceerd

  • Atrium MC maakt kwaliteitsslag toetsing

  • Boekenactie

  • Literatuur

  • Agenda

  • Columns