De invloed van ISO 26000 op managementsystemen

In het kader van een masterscriptie is onderzoek gedaan naar de invloed van ISO 26000 (de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) op in bedrijven aanwezige managementsystemen. Daarnaast is gekeken hoe ISO 26000 bestaand MVO-beleid heeft beïnvloed.

De provincie als kennispartner

Overheden moeten meer en meer als een netwerkorganisatie gaan werken. Hoe ziet die nieuwe rol van netwerkorganisatie eruit? En wat is de toegevoegde waarde van de provincie in deze transitie? Voor deze vragen ziet de provincie Noord Brabant zich gesteld. De provincie gebruikt voor het besturen van het transitieproces de A3 methodiek.

FrieslandCampina wil deel van de oplossing zijn

Er wordt vaak beweerd, dat de menselijke overbevolking de belangrijkste oorzaak is van onze milieuproblemen. Als we kijken naar de voetafdruk van de mens dan wordt snel duidelijk dat onze species inderdaad te dominant aanwezig is en bovendien aanzienlijk méér consumeert dan nodig.

Blue Sky Group maakt informatie veel toegankelijker

Blue Sky Group is een integrale pensioenuitvoerder die pensioenfondsbesturen ondersteunt en die alle activiteiten uitvoert om pensioenregelingen op te zetten, uit te voeren en te beheren. Daarbij vormen goed persoonlijk contact, gecontroleerd uitbesteden, hoge kwaliteit en volledige transparantie de uitgangspunten.

Kwaliteit inzichtelijk met de GRI-richtlijnen

Een MVO-verslag is een goed middel om aan stakeholders te laten zien welke kwaliteit wordt geboden en welke verbeterslagen worden gemaakt. De richtlijnen van het Global Reporting Initiative bieden daartoe goede mogelijkheden.

Staat patiëntveiligheid aan het begin van een revolutie?

Medische missers, patiënten die jaren op hun gelijk moeten wachten, artsen die elkaar de hand boven het hoofd houden, de media smullen ervan. Wat doet de zorgsector hieraan?

Snel en effectief verbeteren mét uw medewerkers

Het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) leidt nogal eens tot ‘gedoe’ in organisaties met vaak dan ook nog eens een teleurstellend resultaat. Helder & De Witte ontwikkelde daarom een snel, eenvoudig en effectief alternatief: de Sociale Barometer.

Deel 3 van de serie over OQRM

In een serie van drie artikelen wordt ingegaan op een nieuwe methode die is ontwikkeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het managen van kwaliteit en risico’s. Deze methode is inmiddels drie jaar in gebruik en meer dan vijftien keer toegepast.

Verder in Kwaliteit in Bedrijf...

  • Patiënten minder positief over afhandeling klachten dan artsen
  • Start Europese normalisatie ter verbetering klanttevredenheid
  • Nieuws over normen
  • Boekenactie
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns