Toepassing A3 methodiek in het onderwijs

Als rector hebben Roel de Mink (Pascal College in Zaandam) en Rick d’Ancona (Huygens College in Amsterdam) heel wat op hun (school)bord. De A3 methodiek helpt focus aanbrengen, verantwoordelijkheden delen en beter sturen op resultaatgerichtheid èn kwaliteit.

‘Het zijn de people die het doen!’

In gesprek met Annette van Waning, MVO manager van het jaar. Ze is in dienst bij het Limburgse Vebego, een familiebedrijf gericht op schoonmaak- en uitzenddiensten dat inmiddels aan zo'n 50.000 medewerkers werk biedt.

De schijnkwaliteit van competentiemanagement

In navolging van kwaliteitsmanagementsystemen en methoden waarmee processen verbeterd kunnen worden, kwamen HR-specialisten met het concept ‘competentiemanagement’ als beheerssysteem voor inzet en ontwikkeling van het menselijke kapitaal in organisaties. Maar werkt het ook?

Onderhoud uitgesteld door economische fluctuaties

Ondernemers kiezen zowel in economisch goede als slechte tijden er voor om onderhoud van assets uit te stellen. Uitstel van onderhoud gebeurt vaker bij onderhoud van onroerend goed dan bij andere kapitaalgoederen. Een verklaring is dat onderhoud aan het bedrijfspand niet direct het productieproces in gevaar brengt, terwijl bij uitstel van onderhoud aan machines of transportmiddelen dit risico wel bestaat.

De vereniging in conditie

Is uw vereniging in conditie? Dit was de centrale vraag die gesteld werd tijdens het overleg van Osse voetbalverenigingen op 15 oktober 2012. Op initiatief van het Sport Expertise Centrum Oss hebben bestuursleden van 19 voetbalclubs gelijktijdig – onder leiding van Quality Options – een zelfevaluatie uitgevoerd.

Hoe krijg je logistieke processen in de hoofden van studenten?

Sommige theoretische invalshoeken van bedrijfsprocessen kunnen voor medewerkers moeilijk te begrijpen zijn. Hierdoor ontstaat een kloof tussen de verwerking van de informatie tot kennis en het omzetten van deze kennis in gerichte actie. Ook studenten in allerlei opleidingen hebben te maken met deze ‘kennis-actie kloof’. Al een decennium lang proberen de logistieke opleidingen aan de NHTV in Breda deze kloof te dichten met Serious Gaming.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Nieuwe handleiding toont waarde MVO-status bedrijven
  • Nieuws over de ontwikkeling van ISO 9001:2015
  • Handleiding voor analyse levensloop producten
  • Boekenactie
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns