Op weg naar een duurzame bedrijfsvoering

De huidige crisis en de discussie over klimaatverandering ertoe hebben geleid dat bedrijven bewuster nadenken over hun visie op duurzaamheid. Daarnaast worden er ook acties ingezet om efficiënter, veiliger en minder milieubelastend te gaan werken. Helaas zien wij in de praktijk dat visie en acties op deze thema’s vaak nog niet op één lijn zitten.

Bestuur en Toezicht in balans

Wat ging er fout bij Vestia, InHolland en noem nog maar een tiental organisaties in de semi-publieke en profit-sector op die op het randje van de afgrond staan of stonden? Waren de bestuurders nog ‘in control’? Sliepen de toezichthouders?

Verbouwen met 'de winkel open'

De politiek heeft er lang over gesproken en er was felle oppositie, maar sinds enkele maanden is ze er: de nieuwe nationale politie. Met één organisatie en één hoogste baas.

Veiligheidsmanagement in het UMCG

Veiligheid mag geen toeval zijn. Veiligheid willen we afdwingen en garanderen. Dat geldt zeker voor ziekenhuizen, met kwetsbare patiënten die recht hebben op goede medische zorg.

Het nieuwe feedback- en verbetermanagement

Feedback- en verbetermanagement worden in iedere organisatie gebruikt: je kunt er niet omheen.

Fuseren, overnemen of liever samenwerken?

Fusies en overnames zijn van alle tijden. Heel lang waren schaalgrootte en de financiële voordelen die daaraan werden toegekend leidend voor bestuurders en adviseurs in hun wens om een sterkere marktpositie te verkrijgen en daartoe voor fusies en overnames te kiezen. Dit ondanks het feit dat al decennia bekend is dat fusies en overnames in slechts twintig tot dertig procent van de gevallen leiden tot een succes.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Sectorspecifieke certificering volgens Partos 9001
  • Direct resultaat verbeteren door het creëren van eigenaarschap
  • Nederland kan nu de toekomst van de energieprestatie bepalen
  • Boekenactie
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns