Lean in de zorgsector

’Een ziekenhuis is geen autofabriek’. Vroeg je een aantal jaar geleden aan een arts wat hij van lean vond, dan kreeg je waarschijnlijk deze reactie. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Het aantal zorginstellingen dat zich door de filosofie van Toyota laat inspireren neemt snel toe.

Wat is de toegevoegde waarde van mijn kwaliteitssysteem?

In een tweedelige miniserie trachten we antwoord op deze vraag te geven. Tegelijkertijd wordt gepoogd een systematiek aan te reiken die organisaties helpt de capabiliteit van het eigen kwaliteitssysteem systematisch te beoordelen en te verbeteren.

Het nieuwe Kwaliteitsinstituut voor de zorg

Diana Delnoij is hoofd van het Kwaliteitsinstituut in oprichting. Ze heeft duidelijk voor ogen wat het nieuwe instituut tot een succes kan maken.

Dansen op het slappe koord

De wijze waarop we zaken organiseren staat in het maatschappelijke debat volop in de belangstelling. De discussie richt zich zowel op de inrichting van onze maatschappij met haar instituties, als op de rol en het functioneren van organisaties daarbinnen.

Digitaal, proactief kwaliteitsmanagement

Een integrale visie op kwaliteit en veiligheid is vandaag de dag geen luxe, maar een noodzakelijkheid. Om die reden zoeken organisaties vaker naar een manier om op deze onderwerpen proactief en efficiënt te sturen. Een digitale tool biedt uitkomst.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Organisaties die socialer ondernemen, bieden meer kansen aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze bieden werk en begeleiding op maat aan langdurig werklozen, mensen met een beperking of schoolverlaters die het aan ervaring ontbreekt.

Lean Auditen: haal meer rendement uit interne audits

Leveren interne audits nog het voordeel dat we ervan mogen verwachten?

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Vanboeijen wint Business Improvement Award 2013
  • Spiegelinformatie motiveert ziekenhuizen
  • Nieuws rond de herziening ISO 9001:2008
  • Boekenactie
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns