De improvisatie-organisatie

Gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en welzijnsorganisatie staan voor een enorm opgave. Er vindt een drievoudige decentralisatie van Rijk naar gemeenten plaats: overheveling van taken van de AWBZ naar de WMO, hulpverlening en ondersteuning voor jeugdigen en het uitvoeren van de regeling.

Ziekenhuizen werken aan duurzaamheid

Ziekenhuizen zijn energieverslinders. Grote gebouwen vol apparatuur en installaties. Er werken duizenden mensen en er wordt veel afval geproduceerd. We spraken twee koplopers als het gaat om duurzaamheid: het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Het stormt!

Het stormt. Bladeren vliegen in het rond en bomen vallen om. De wind lijkt tot binnen door te dringen. Is er verandering op til? Het boek ‘Perspectieven op Kwaliteit.NL’ brengt in beeld hoe kwaliteitskunde zich ontwikkelt.

De capabiliteit van het kwaliteitssysteem

Het tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit.

Scherp blijven dankzij certificatie

Uit recente onderzoeken onder certificaathouders blijkt dat de toegevoegde waarde van ISO 14001 en OHSAS 18001 groot is.

Open-Book Management: eigenaarschap als basis voor succes

De kloof tussen (top)management en medewerkers, directiekamer en werkvloer verdwijnt.

Voorkomen is beter dan genezen!

GGZ Noord-Holland-Noord werkt aan ‘informatieveiligheid’.

 

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Klantbeleving heeft baat bij persoonlijk relatiemodel 
  • Inschrijving prestigieuze Koning Willem I Prijs 2014 geopend
  • NEN publiceert NTA voor verbetering veiligheidsgedrag op de werkvloer
  • Boekenactie
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns