Extra bewaarnummer waarin opinieleiders hun visie geven op ontwikkelingen en trends voor het komend jaar op het gebied van KAM-management en MVO. Twintig pagina's met  opinie- en achtergrondartikelen van aansprekende namen binnen de kwaliteitswereld, o.a. Adviesbureau BCM, Royal HaskoningDHV, Lars Moratis, NNK, NEN, INK & MVO Nederland.  

De trendbijlage wordt abonnees gratis aangeboden met deze editie van Kwaliteit in Bedrijf.

Tot hier en dan verder

In de afgelopen decennia zijn de maatschappelijke omstandigheden op een beslissende wijze veranderd. Men spreekt van een netwerkmaatschappij, die het resultaat is van grote processen: globalisering, individualisering, informatisering. De consequenties van deze ontwikkelingen zijn nog maar moeilijk te overzien.

Vernieuwen IT-systeem kansloos zonder excellente proceskennis

Upgraden en vernieuwen van bestaande systemen zijn taken die in de regel zijn belegd bij de IT-afdeling in samenspraak met de IT-leverancier, met het idee dat niemand weet zoveel van een IT-systeem als een IT-er. Onderzoeken tonen echter aan dat de meeste IT-projecten niet slagen. Niet onlogisch, want van IT-ers kan niet worden verwacht dat zij een grondige herbezinning doen van de organisatie. 

Kan het MKB de ladder naar duurzaamheid beklimmen?

Sinds medio 2010 is de MVO Prestatieladder beschikbaar. Vanaf het moment waarop de methodiek beschikbaar werd, wordt dit instrument zowel door grote, internationaal opererende organisaties als het Midden en Klein Bedrijf (MKB) gebruikt.

Risicobeheersing: de basis voor continuïteit

Brand, bedrijfsongeval, productiefouten, leveringsproblemen, hacking: het zijn zomaar wat algemene voorbeelden waar een directeur of manager liever niet aan denkt. Want al dit soort risico’s kunnen grote impact hebben op (de continuïteit van) een organisatie.

Ziekenhuizen langs de MVO-meetlat gelegd

Het Groningse Martini Ziekenhuis is dit jaar op overtuigende wijze op de eerste plaats geëindigd van de jaarlijkse Royal HaskoningDHV Benchmark Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor ziekenhuizen. Het Martini Ziekenhuis onderscheidt zich samen met het Zuwe Hofpoort in Woerden (2e) en Sint Jansdal in Harderwijk (3e) door het MVO-beleid goed georganiseerd uit te voeren. Het onderzoek concludeert dat het de goede kant op gaat met het MVO-beleid van de Nederlandse ziekenhuizen, maar dat er ook nog veel kansen benut kunnen worden.

Anniek Mauser MVO Manager van het Jaar 2013

Op het 14de Nationaal Sustainability Congres is Anniek Mauser (Directeur Duurzaamheid bij Unilever Benelux) verkozen tot ’MVO Manager van het Jaar 2013’.

 

Kwaliteitsmanagement biedt kansen voor het MKB

‘Kwaliteitsmanagement is vooral interessant voor grote bedrijven’, zo luidt een wijdverbreid misverstand. Niets is minder waar: mits juist toegepast is kwaliteitsmanagement voor iedere type organisatie van toegevoegde waarde. En dus werd bij het EFQM Forum 2013 een krachtig pleidooi gehouden voor SME’s (Small & Medium size Enterprises). 

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Schaalvergroting: hoe organisaties verstarren
  • Veiligheid medische technologie is ziekenhuisbrede opdracht
  • Ontwikkeling ISO-norm arbomanagement gestart
  • Boekenactie
  • Literatuur
  • Agenda
  • Columns