Paradigma’s die ons verder helpen

De kwaliteitskunde is rijk aan paradigma’s: kwaliteitsmanagers maken er gebruik van bij de uitoefening van hun vak. Maar wat zijn paradigma’s, wat kunnen we ermee in de praktijk, welke problemen helpen ze op te lossen en wat als dat niet lukt? In dit artikel verkennen we paradigma’s in kwaliteitsmanagement en onderzoeken we hun bruikbaarheid voor de hedendaagse praktijk.

 

Vertrouwen, openheid en liefde…

Het klinkt als mooie romantiek, maar kunnen die drie woordjes ook op een bouwplaats gelden? Eigenaar René Kesselaar van bouwbedrijf Kesselaar denkt van wél. Hij vindt dat je de mensen met wie je werkt moet vertrouwen.

 

We lopen vast!

Kwaliteit, dat zijn de harde meetbare eigenschappen van producten en diensten die we leveren en dat tegen een concurrerend kostenniveau, toch? Dat is zeker lang zo geweest, het heeft veel opgeleverd maar uiteindelijk zijn de grenzen bereikt. We lopen vast in het denken over kwaliteit en komen met dezelfde soort oplossingen die we alleen anders noemen.

De thuiszorg maakt kwaliteitsslagen

Het is een trend in thuiszorgland: de omschakeling naar kleinschalige teams in de wijk. Thuiszorg met zelfsturende teams, dichtbij de cliënt, in de eigen wijk. Iedereen is enthousiast. Is hier sprake van een grote kwaliteitsverbetering?

Kennis delen als sleutel voor sustainable excellence

De wereld verandert in hoog tempo en EFQM verandert mee. Een gesprek met CEO Marc Amblard, een strategisch denker die van aanpakken houdt.

Kennisintensieve organisaties zijn ISO 9001 voorbij

Het aandeel kenniswerkers in bedrijven en instellingen neemt nog altijd toe. Steeds meer organisaties zijn daarom kennisintensief te noemen. In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen die ertoe leiden dat de ‘kale’ ISO 9001 niet meer voldoet voor kennisintensieve organisaties, en op welke wijze het Certiked Model voor hen wél een bijdrage levert aan de kwaliteit.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • ISO 19011 biedt aanknopingspunten voor ‘risk-based’ audits
  • Duurzaam ondernemen waarmaken: dienen en verdienen
  • Wat vindt u van de ISO 26000 richtlijn?
  • MVO Trendbijeenkomst 2014 oogst veel waardering
  • Literatuur
  • Columns