De rol van de moderne kwaliteitsmanager

De een zegt dat de kwaliteitsmanager gaat verdwijnen, de ander beweert dat de kwaliteitsmanager procesmanager of verandermanager moet worden en weer een ander ziet het vakgebied verbreden naar duurzaam ondernemen. Wie is verantwoordelijk voor kwaliteit, welke ontwikkelingen zijn er en wat betekent dat voor de rol van de kwaliteitsmanager en de competenties waarover een moderne kwaliteitsmanager moet beschikken?

‘MVO-manager is het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten'

Anniek Mauser, directeur Duurzaamheid van Unilever Benelux, werd in 2013 verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar’. Ze is al meer dan tien jaar werkzaam voor Unilever en wil een mindsetverandering richting duurzaamheid bij medewerkers en consumenten in gang zetten.

Innovatie: wat is de norm?

Veel mensen denken dat innovatie vooral bergen creativiteit vergt. En veel brainstorms op de hei. Dat kan zeker geen kwaad, maar een geïnspireerd idee is maar 10% van het werk. Het moeilijkste stuk van innoveren is om een mooi, nieuw idee succesvol uit te voeren en op de markt te brengen. Dat is die andere 90%.

Geert Duijghuisen van Baril Coatings in Den Bosch, grinnikt altijd bij de verbaasde gezichten als hij in een gezelschap 'uit de kast komt' met z'n lidmaatschap van de SP. ‘Dat vindt men heel vreemd, een 'linkse' directeur… Toch blijf ik dat gek vinden. Wat is er nou zo raar aan, dat ik sociaal omga met m'n medewerkers?

Het etcetera principe

Kloppen de normatieve uitgangspunten van het conventionele verandermanagement met de dagelijkse realiteit? In dit artikel van prof. dr. Thijs Homan wordt een heel nieuw perspectief besproken op verander-‘management’ en organisatieontwikkeling.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het hart van UWV

Op 7 januari ontving UWV als eerste zelfstandig bestuursorgaan in Nederland het certificaat van de MVO Prestatieladder.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Beyond CSR 2.0: hoe ontwikkelen we veerkracht?
  • TPM bij Heineken: Zero tolerance voor verliezen
  • Crisis maakt Nederlandse organisaties wendbaarder
  • Nieuws rond de herziening ISO 9001:2008
  • Literatuur
  • Columns