Circulaire economie: greep op materialen houden

Zelfs in crisistijden zien we een groei van de economie in landen als China, India en de rest van wat vroeger de ‘derde wereld’ heette. Maar hoe zorgen we voor genoeg grondstoffen? Het antwoord is nu volop in ontwikkeling: grip op je materialen houden door het sluiten van materiaalkringlopen.

Volwassen duurzaamheidbeleid verdient duurzaamheidprogramma

Steeds meer bedrijven hebben hun duurzaamheidimpact goed in kaart. Op basis van professionele rapportages worden stakeholders adequaat op de hoogte gehouden van de duurzaamheidprestaties van de onderneming. Waar echter veel bedrijven mee worstelen is het gestructureerd en gecoördineerd stúren van deze prestaties.

Buurtzorg Nederland haalt bezem door de zorg

Zijn de zelfsturende teams wellicht de Haarlemmerolie tegen het uit de voegen barstende zorggebouw in Nederland?

Resultaatsverbetering door procesgericht werken in Bouw en Infra

De economische crisis heeft zich in de bouwsector flink laten gelden en ook de vooruitzichten blijven matig. Hoe kan men in een krimpende markt met scherpe concurrentie en prijsdruk toch een gezond resultaat behalen?

De 10 stappen voor kwaliteitsmanagement

Hoe creëren we voorwaarden om het ’lerend vermogen’ van de organisatie te ontwikkelen? De basis voor een goed kwaliteitsmanagement kan al in 10 stappen worden gezet.

De economie is er voor de wereld, niet andersom

Het huidige tijdsgewricht vraagt om een revolutionair nieuwe manier van zakendoen, zegt auteur Marga Hoek van de bestseller Zakendoen in de Nieuwe Economie. ‘We moeten de bladzijde van de oude economie omslaan. De tijd van optimaliseren is voorbij.’

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Excelleren in emotionele klantbeleving
  • Veranderingen in de herzieningen ISO 9001 en ISO 14001
  • Informatiebijeenkomst over ISO-richtlijn innovatiemanagement
  • Met korting naar het Nationaal Sustainability Congres
  • Column