De kwaliteitsvergelijking: Q=f(p)

Uitgedrukt in een formule kan kwaliteit weergegeven worden in de vergelijking Q=f(p), waarbij ‘Q’ staat voor kwaliteit, ‘f’ staat voor functie en ‘P’ staat voor proces. Deze systematiek helpt de juiste weg te volgen om het gewenst eindresultaat te realiseren.

Deregulering: ook goed voor een kwaliteitssysteem

Herkent u dit? Het kwaliteitshandboek van uw organisatie wordt alsmaar dikker en het kost steeds meer tijd om de procedures actueel te houden. De tijd is rijp om het systeem op de schop te nemen. In dit artikel reiken wij een aantal handvatten aan voor het versimpelen – en vooral dereguleren – van vastlopende kwaliteitssystemen.

ISO 26000: vanaf hier en verder

Kwaliteit in Bedrijf besteedde voor de zomer al aandacht aan de mogelijke herziening van ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, de wenselijkheid daarvan en internationale ontwikkelingen rondom de standaard. De aanleiding daarvoor was de op handen zijnde evaluatie van ISO 26000. Ondertussen zijn de resultaten van deze evaluatie bekend. 

‘Integraaldenkers’ hebben de toekomst

Tot op de dag van vandaag is de wereldeconomie herstellende van de kredietcrisis die vanaf 2007 tot een mondiale recessie leidde. Met zware steunpakketten en nieuwe regelgeving wordt het fundament van een gezonde toekomst gesmeed, maar hoe sterk is dat fundament eigenlijk? Waar kortetermijndenken overheerst, is een duurzame toekomst ver weg. Gelukkig is er een alternatief: Integrated Reporting. 

Dutch aWEARness: een witte raaf

Binnen de nog in de kinderschoenen staande transitie naar een verantwoorde kledingindustrie, is Dutch aWEARness een van de pioniers. De focus ligt op design en werkkleding. De onderneming ontwerpt en ontwikkelt hoogwaardige, ecologische bedrijfs- en werkkleding (en aanverwante producten) en streeft ernaar de beginselen van de circulaire economie (C2C) volledig toe te passen.

Is het managementonderwijs klaar voor de duurzame MBA?

Aan aandacht voor duurzaamheid is tegenwoordig geen gebrek. Van stimuleringsprogramma’s op het gebied van circulaire economie, onderzoeksprogramma’s naar duurzame businessmodellen en bedrijfsnetwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – het is er anno 2014 allemaal in Nederland. Het managementonderwijs lijkt al deze ontwikkelingen niet goed te kunnen bijbenen.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Energiek veranderen in 90 dagen
  • Kwaliteitsmanagement naar hoger niveau met ISO 10000-serie
  • INK-najaarssymposium 2014: De wisseling der seizoenen
  • Literatuur
  • Columns