Samen sterk: Lean en Six-Sigma

Zowel Lean als Six-Sigma zijn benaderingen die door tal van bedrijven onafhankelijk van elkaar maar zeer succesvol zijn toegepast. De laatste jaren zien we dat veel bedrijven het over de Lean Six-Sigma aanpak hebben en dat heeft een goede reden. Lean en Six-Sigma vullen elkaar namelijk heel goed aan en zijn bij uitstek geschikt om sterke synergie-effecten te realiseren.

Wat vindt Nederland van ISO 26000?

NEN heft een online enquête uitgevoerd naar ISO 26000. Het doel was informatie uit de praktijk te verzamelen, die het standpunt van de Nederlandse normcommissie MVO in de wereldwijde evaluatie van ISO 26000 kon helpen bepalen. Het onderzoek heeft ook nuttige inzichten opgeleverd rondom de opvattingen over en het gebruik van ISO 26000 in de praktijk.

Interfocos pijlsnel dankzij QRM

Ook in de goed geïnformeerde wereld van procesverbeteraars bestond tot voor kort nog een sleeping beauty. In de VS zijn fameuze bedrijven als Harley Davidson en JoyGlobal er groot mee geworden, maar in Europa is het fenomeen vooralsnog onbekend: QRM ofwel Quick Response Manufacturing. Thomas Luiten, director operations bij de Brabantse haardenfabrikant Interfocos kan er een lyrisch verhaal over vertellen…

ISO/DIS 14001: de laatste stap in het herzieningsproces

Begin juli is ISO/DIS 14001, Environmental management systems – Requirements with guidance for use gepubliceerd. In dit artikel wordt ingegaan op de meest in het oog springende veranderingen in de nieuwe norm.

Sturen op effect

Verreweg de belangrijkste reden waarom veranderingen niet in één keer lukken en vele zelfs mislukken, is omdat er onvoldoende zicht is op wat in de dagelijkse uitvoering speelt. Sturen op effect waarborgt dat er wel tijdig aandacht is voor kwesties die de uitvoering kunnen ophouden of haar uit de pas laten lopen.

Carola Wijdoogen ‘MVO-manager van het jaar 2014’

Op het 15e Nationaal Sustainability Congres, waar ruim vierhonderd vooraanstaande deskundigen op het gebied van duurzaamheid bijeen waren, is Carola Wijdoogen (directeur Duurzaam ondernemen/CSR Nederlandse Spoorwegen) verkozen tot ‘MVO Manager van het Jaar 2014’.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Heeft iemand de overhead nog nodig?
  • ISO-landen geven goedkeuring aan ISO/DIS 9001
  • Literatuur
  • Columns
  • Jaaroverzicht Kwaliteit in Bedrijf 2014