NS: duurzaam ondernemen als cruciale succesfactor

Gevraagd naar de verrichtingen van NS op het gebied van duurzaamheid weet weliswaar iedereen te vertellen dat treinreizen 'positief voor het milieu' is, maar daarna volgt doorgaans een diep stilzwijgen. ‘Jammer’, vindt ook Carola Wijdoogen, directeur Duurzaamheid bij de NS en MVO-manager van jaar 2014. ‘Zeker als je bekijkt hoe prominent het thema in onze strategie is opgenomen en hoeveel we doen op het gebied van duurzaamheid ondernemen.’

Kwaliteitsmanagement veel effectiever door LEAN management

Veel organisaties hebben de laatste jaren LEAN management ingezet om hun organisatie effectiever en vooral compacter te maken. Na de grote opmars in de maakindustrie blijkt ook in de dienstensector LEAN steeds vaker een nuttig hulpmiddel te zijn. Toch lijken LEAN enerzijds en kwaliteitsmanagement anderzijds, twee verschillende werelden te zijn.

Onlangs is het Trendrapport 2015 van MVO Nederland gelanceerd. Hierin wordt gesignaleerd dat duurzame koplopers radicaler en talrijker worden en meer impact realiseren. Dat geldt zowel voor het MKB als het grootbedrijf. Het Trendrapport beschrijft zeven trends die met elkaar zorgen dat een groene en sociale economie snel dichterbij komt.

Meer halen uit projectevaluaties

Evalueren is vaak een verplicht nummer: het moet, maar het is niet écht leuk. Toch is het zeker voor mensen uit het kwaliteitsvak evident dat evalueren erbij hoort: de ‘Act’ uit de Demingcirkel is er niet voor niets.

Van HKZ naar ISO 9001 voor de zorg

Onder invloed van de hervormingen in ons zorgstelsel, zien we steeds meer organisaties in de zorg veranderen. We gaan uit van de ‘eigen kracht van de zorgcliënt’. Tegelijkertijd willen we handen aan het bed. Minder protocol en meer doen. Dat vraagt om bewegingsvrijheid voor de professional, gedragen door sterk management en geborgd met managementsystemen die de nieuwe visie en werkvorm ondersteunen. ISO 9001 voor de Zorg is zo’n systeem.

Inspelen op disrupties met Business Continuity Management

Met de toenemende outsourcing van niet-kernactiviteiten en het ‘just-in-time’ management in de supply-chain worden bedrijven – met als gevolg ook consumenten – steeds afhankelijker van de continuïteit van de onderlinge dienstverlening. Daarom is er nu een ISO-norm die organisaties helpt systematisch aandacht te geven aan business continuity.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Nederlandse normcommissie voor traject ISO 21001
  • BCM: waarde behouden én waarde creëren!
  • Dinosauriër of krokodil?
  • Literatuur
  • Columns