Welkom in de wereld zonder bazen

Steeds meer bedrijven kampen met een hoge uitval, vertrekkende talenten, mentale afwezigheid en een ontevreden werkvloer. Moet het niet anders? Wordt het niet tijd dat we de zaken anders organiseren?

Continu verbeteren voor meer succes

Een van de pijlers van kwaliteitsmanagement is continu verbeteren. Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het een lastige klus…

Zeven succesfactoren voor een veilige auditcultuur

Interne audits wekken soms argwaan, terwijl ze juist zo waardevol kunnen zijn voor bedrijf én personeel. Geef de deelnemers vertrouwen en samen heb je het uitgelezen instrument in handen om de organisatie waar nodig te verbeteren.

‘MVO lijkt een bron van wantrouwen te zijn geworden’

Op 1 mei promoveerde Lars Moratis aan de Open Universiteit in de bedrijfskunde op het proefschrift ‘Standardizing a better world’. Zijn proefschrift is opgebouwd uit diverse essays die met name de ISO 26000-standaard voor maatschappelijke verantwoordelijkheid kritisch onder de loep nemen.

RASCI Methode helpt collectieve intelligentie te activeren

Ondernemers willen vaak wel inspelen op veranderingen, maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je medewerkers daarin meekrijgt? In dit artikel gaan wij hierop in, waarbij we optimaal gebruik gaan maken van de aanwezige kennis in uw organisatie.

Exponentiële organisaties hebben de toekomst!

Techniek ontwikkelt zich steeds sneller: dat vraagt om een bedrijfsvoering die steeds flexibeler wordt. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je bij blijft en niet de nieuwe Kodak of Nokia wordt? Het management lijkt de sleutel in handen te hebben om de houdbaarheid van de organisatie zo lang mogelijk te maken.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Impressie simulatie-game ‘Van ISO 9001:2008 naar 2015’
  • Managers moeten stoppen de baas te spelen
  • Verslag NNK Wintercamp 2015
  • Literatuur
  • Columns