De relatie tussen leiderschap en ISO

‘Wat ISO vraagt is zo logisch, dus waarom zou je het niet doen?’, stelt Ton Dijkzeul, directeur Organisatieontwikkeling & Training bij GITP. ‘Ja, het vraagt enige discipline. Maar het geeft ook structuur, dus daar kun je niet tegen zijn. Het helpt helemaal als de organisatie groter wordt’.

 

Hoe internetonderwijs de wereld verandert

'De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd.’ Was getekend: Albert Einstein. Een wijze les waar menig CEO of politicus naar handelt: bij een crisis moet altijd ‘geleerd worden van het verleden’. Maar is dat de enige weg voorwaarts? Het kan ook anders: wie alert is op de toekomst, wordt proactief in plaats van reactief. In U.Lab leren tienduizenden mensen via internet hoe dat moet.

‘Er is wel degelijk plek op de arbeidsmarkt!’

Ongeveer een maand vóór VNO-NCW voorzitter Hans de Boer in de Volkskrant riep, dat 'zijn' achterban geen plek heeft voor mensen met een arbeidshandicap, bewijst de Social Enterprise Monitor 2015 op voorhand diens ongelijk.

Nabeschouwing van het BIM-Event

De wereld is steeds in beweging. Dit maakt dat continu verbeteren nodig is. Het verbeteren of het vernieuwen van een business is meer dan alleen een technische verbetering of een verandering van een product of proces.

Expectations: het vierde generatie klanttevredenheidsonderzoek

Om te overleven in de snel veranderende economische en technische omgeving moeten bedrijven wendbaar zijn om op nieuwe wensen van klanten in te kunnen spelen. Een standaard klanttevredenheidsonderzoek levert niet de benodigde informatie op, omdat de resultaten van het onderzoek altijd gaan over het verleden.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Versneld naar een lerende organisatie. Toeval of tactiek?
  • Duurzaamheid: de brug naar de kapitaalmarkt
  • Workshop over de transitie naar ISO9001:2015
  • De strategische keuzes bij een incident
  • Literatuur
  • Columns