Kwaliteit is overleven!

Het Limburgse staalbedrijf Sif Group is één van de typische nichespelers die het goed doet. Dit jaar scoorde de producent een eervolle tweede plaats op de 'Maakindustrie-100', een lijst van best presterende MKB-maakbedrijven in Nederland.

Is ISO 9001:2015 een kans of een bedreiging?

ISO 9001:2015 wordt binnenkort gepubliceerd. Kijkend naar de nieuwe elementen en de uiteenlopende discussies daarover, lijkt het of er een complete revolutie gaat plaatsvinden. Bijna zou je denken dat de norm volledig is herschreven, maar niets is minder waar.

Kwaliteit en het krachtenveld

Er wordt nooit voor niets een kwaliteitsproject gestart. Er is altijd wel een reden. De meest voor de hand liggende is: het kan beter. En wat wordt vaak als reden genoemd waarom het nog niet beter is? Weerstand. Dit artikel verkent de manier waarop we vanuit kwaliteitsperspectief beter met vragen van weerstand en macht om kunnen gaan.

Bob Alisic over stakeholdermanagement

‘ISO 9001 was, is en zal ook in de toekomst een conformiteitsnorm zijn. Dat wil zeggen dat een organisatie moet kunnen aantonen dat zij consistent producten en diensten kan leveren zoals afgesproken met haar klanten’, aldus Bob Alisic.

Hoe komen ze in beweging?

Verandertrajecten worden enthousiast gestart vanuit het management. Echter, na enkele maanden is het management vaak teleurgesteld in de houding van de medewerkers. Hoe zorg je voor effectieve gedragsbeïnvloeding in een verandertraject? Gebruik drie krachtige principes die de kans op duurzaam effect vergroten.

Drie misverstanden over kwaliteitsystemen

Voor fabrikanten van producten zijn twee belangrijke kwaliteitssysteemstandaarden van toepassing. Voor de Europese markt kennen we natuurlijk de ISO 9001 en de ISO 13485. Deze laatste lijkt in grote lijnen op de ISO 9001, maar heeft een aantal specifieke toevoegingen die voor de medische industrie van toepassing zijn. Voor de Amerikaanse markt kennen we de Quality System Regulation (CFR 820), die van toepassing is op de medische industrie. Beide standaarden vinden hun oorsprong dertig jaar geleden, maar nog steeds worstelen nog veel bedrijven met de begrippen compliance en efficiency (lean). 

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Lean: juist in een dynamische omgeving!
  • CE Challenge maakt potentie circulaire economie zichtbaar
  • Energie-efficiëntie: bedrijven streven naar kostenbeheersing
  • Nederlandse bedrijven te weinig risicobewust
  • De manager als makelaar in talent
  • Literatuur
  • Column