Verbeteren vanuit Lean én ISO: kan dat?

Lean- en kwaliteitsmanagement volgens ISO-normen lijken in de praktijk vaak twee verschillende werelden. Waar Lean voor velen een aansprekend beeld van een slank en gestroomlijnd proces oproept, ziet men bij ISO toch vaak nog dikke handboeken en veel papier voor zich. Dat is een gemiste kans. Lean- en kwaliteitsmanagement kunnen elkaar namelijk versterken, zeker met de komst van de nieuwe ISO-normen 9001 en 14001.

CEO’s wereldwijd: ‘Kies voor waardecreatie’

Er is een opmerkelijke ‘mindshift’ gaande onder CEO’s wereldwijd. Het ‘kwartaaldenken’ moet plaatsmaken voor een langetermijnvisie, met ‘waardecreatie’ als uitgangspunt. Integrated Reporting krijgt daarmee een belangrijk duwtje in de rug.

Kwaliteitsbewaking… de hele dag door

De meeste mensen staan er niet bij stil, maar het vak van de openbaar apotheker is vol risico’s. Een verkeerd medicijn of een verkeerde dosis, het kan iemands leven kosten en de apotheker is eindverantwoordelijk voor de uitgifte van ‘de pillen’. Dat kwaliteitsbeleid en kwaliteitscontroles van groot belang zijn weten apothekers als geen ander; iedere dag houden zij zich hiermee bezig.

De businesscase: tel uit je winst

Als KAM/MVO manager worstel je regelmatig met investeringsvraagstukken. Je moet van goeden huize komen om jouw plan, dat om de nodige middelen vraagt, er door te krijgen. Het helpt enorm als je het plan ontdoet van de technische details en je vooral focust op wat het de organisatie oplevert: in een heldere business case. Maar hoe doe je dat?

De gereedschapskist van de KAM-manager

Over een goed idee kan iedereen enthousiast worden. ‘Maar het is niet goed genoeg om veranderingen tot stand te brengen’, benadrukte Ben Tiggelaar. ‘De uitdaging is om ideeën om te zetten in actie. En de zwakke schakel tussen plan en resultaat is gedrag.’ Maar er is hoop. De gedragspsychologie biedt aanknopingspunten om mensen tot gewenst gedrag te motiveren.

De les van de EFQM Excellence Awards

Voor organisaties die streven naar een excellente bedrijfsvoering is het de ultieme waardering: het winnen van een EFQM Excellence Awards. Vele bedrijven streven naar deze felbegeerde prijs, maar die is voor slechts weinigen weggelegd. Helemaal niet erg: meedoen is belangrijker dan winnen. 

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
  • Rubber- en kunststofindustrie maakt werk van MVO
  • NEN voortaan Koninklijk
  • Business Continuity Management … en ICT
  • Management is een 8erlijke bezigheid
  • Literatuur
  • Columns