Samenwerken is mensenwerk

Samenwerken is mensenwerk

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een ketenzorgorganisatie waarbij een goede coördinatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende deelnemers in de keten noodzakelijk is om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen.

MVO wordt steeds meer een verhaal van verbinding. Het identificeren van trends is altijd een wat heikele exercitie. De associatie die veel mensen hebben met ‘trends’ is dat het nieuwe ontwikkelingen zijn. En dat is precies wat trends niet zijn. Een trend wijst op een waarschijnlijke langetermijnontwikkeling. Daarmee zijn trends wat anders dan hypes of modegrillen.

De cultuuromslag bij Odfjell

De cultuuromslag bij Odfjell

(Non-)compliance was wel een dingetje bij Odfjell. Het bedrijf kwam negatief in het nieuws toen in 2012 een deel van de terminal tijdelijk werd stil gelegd omdat bij enkele opslagtanks de koel- en blussystemen niet functioneerden. Vier jaar na de shut-down is de compliance goeddeels op orde.

IIoT: pure noodzaak voor de industrie

IIoT: pure noodzaak voor de industrie

De digitale revolutie heeft de industrie bereikt. Wereldwijd trekken congressen over het Industrial Internet of Things (IIoT) duizenden bezoekers. Volgens de Duitsers is IIoT hét antwoord op de economische en financiële crisis en ook Nederland zet er vol op in. Maar ondanks deze enorme populariteit bestaat er nog veel onduidelijkheid over IIoT.

Procesleiderschap: winnen doe je samen!

Omgaan met macht is voor de meeste mensen nog altijd een ingewikkelde zaak. Wie ben ik om jou of een ander te vertellen wat hij of zij moet doen? Voor je het weet spreekt een inhalige ego en is het concept van ‘samen doelen bereiken’ voor het gevoel omgeslagen naar ‘jullie gaan nu werken aan mijn doelen’. Het hiërarchische coördinatiemodel met de alwetende en bepalende leider is uitgeput en werkt zeer frustrerend in organisaties met goed ontwikkelde en zelfstandig denkende mensen. Toch heb je voor de samenwerking regie nodig. Wat is in deze tijd de sleutel tot succes? Dat is het onderwerp van het afsluitende deel van de vierdelige serie over Mastering Organisational Excellence.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Denimx: ’the world looks cool in blue’
  • nieuwerwets organiseren
  • Engelstalig NEN-congres ‘quality is growth’
  • Literatuur
  • Columns