Verpleeghuizen: Slecht imago, maar hoe zit het nu echt

De vader van de staatssecretaris, de moeder van Hugo Borst en de Inspectie voor de Gezondheidszorg die een lijst publiceerde waarop tientallen ondermaats presterende instellingen vermeld stonden. Het zorgt voor dagelijkse media-aandacht en daar zijn de verpleeghuizen niet altijd blij mee. Twee organisaties laten een veel positiever beeld zien.

CSU innoveert met waarde(n)

CSU innoveert met waarde(n)

Als schoonmaakbedrijf CSU een prijzenkast zou hebben, dan zou dat er een zijn waarvoor menige eredivisieclub zich niet hoeft te schamen. Een interview met John van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur van dit op werkelijk alle fronten hoog scorende bedrijf.

Borgen van werkprocessen: een helse klus?

In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door structureel processen te borgen. Dit lijkt echter een helse klus: voor het borgen van werkprocessen is geen ‘business case’ op te stellen. Echter, het borgen van werkprocessen kan wel degelijk een concrete aanpak hebben en stap voor stap worden gerealiseerd, terwijl tegelijkertijd de organisatie stabieler wordt.

Het 7R model voor een circulaire economie

Het 7R model voor een circulaire economie

Zeven praktische strategieën om onze destructieve omgang met de aarde om te buigen.

Gedrag en cultuur in compliance-managementsystemen

Om organisaties te ondersteunen in het managen van compliance is in 2014 de internationale norm ISO 19600 Compliancemanagementsystemen – Richtlijnen gepubliceerd. Deze norm gaat uitvoerig in op het managementsysteem en de bijhorende procedures, maar gedrag en cultuur blijven relatief onderbelicht. Om die reden is er een onderzoek uitgevoerd naar hoe gedrag en cultuur gemanaged kunnen worden en hoe deze managementactiviteiten vervolgens gecombineerd kunnen worden met in de norm beschreven systeemelementen, om zodoende het niveau van compliance te waarborgen of te verhogen.

Serie cyane organisaties

Serie cyane organisaties

Tweede deel van de serie over kwaliteitsmanagement in cyane organisaties: Auditen wordt reflecteren in cyane organisaties.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

 

  • De feel good factor
  • Column