De gouden driehoek van conformance, compliance en performance

Wie een product of dienst aan de man wil brengen, weet dat het product van waarde moet zijn voor degene die daar gebruik van wil maken. Maar het creëren van waarde is geen eenvoudige opgave, al is het maar door het simpele feit dat degene die waarde creëert iets terug wil zien zodat hij in staat zal blijven om waarde te creëren.

Jordex: het vitaalste bedrijf van Nederland

Leefstijl en vitaliteit lijken een steeds groter thema in veel organisaties. Behalve de overheid en zorgverzekeraars proberen ook werkgevers in toenemende mate grip te krijgen op de levensstijl van hun werknemers. Daar hebben ze alle reden toe. Ongezond leven is vaak een voorbode van hoger verzuim en lagere productiviteit. Andersom gaat de wijsheid net zo goed op: vitale medewerkers zijn minder snel en/of korter ziek, ze zijn productief en zorgen bovendien voor een goede sfeer op de werkvloer.

Waarom QRM nu populair wordt…

De afgelopen jaren is Quick Response Manufacturing, afgekort QRM, aan een flinke opmars bezig binnen de Europese en met name de Nederlandse maakindustrie. Maar wat is QRM dan? En waarom worden daar zulke opmerkelijke resultaten mee geboekt? In deze vierdelige serie doen we daarover een boekje open.

De brown paper audit in de praktijk

In de editie van Kwaliteit in Bedrijf van augustus 2017 maakte u kennis met een nieuwe, verfrissende manier van auditeren: de Brown Paper Audit. Een auditvorm die collega’s bij elkaar brengt en de focus legt op de verbetermogelijkheden die ze samen zien en waar ze zelf mee aan de slag willen gaan. Naar aanleiding van het eerdere artikel hebben adviseurs Emiel Kort en Jan-Bert van de Water lezers uitgenodigd om de auditvorm in de praktijk te ervaren.

Deel 3 van de serie over de TWI-methode

Misschien is uw organisatie aan de slag met een verbeterprogramma, zoals Lean, Six Sigma, TPM, TQM of welk ander verbeterinitiatief dan ook. Opmerkelijk is dat TWI (Training Within Industry) in veel organisaties een minder bekende of zelfs onbekende term is, terwijl de TWI-methoden een fundament zijn voor elke vorm of elk systeem van verbeteren. 

‘Ons managementsysteem houdt ons scherp’

In gesprek met Pieter Van der Zwet, Regional Leader Continental Europe van ingenieursbureau Stantec, dat onder meer is gespecialiseerd in complianceadvies aan bedrijven en toezichthouders.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Opzouten!
  • Jaarcongres Kwaliteit 2018
  • Columns