Complexe kunststofproducten snel en efficiënt produceren

VDL Wientjes Roden ontwikkelt samen met klanten complexe kunststofproducten, waarvoor nieuwe technologie wordt gebruikt. Om de ontwikkelkosten en de daarmee gepaarde tijd – die tot vierenhalf jaar kan oplopen – terug te verdienen, wordt ingezet op de verkoop van een compleet product, in plaats van alleen de onderdelen. Ook is het bedrijf continu bezig met het verbeteren van het productieproces, door Quick Response Manufacturing en Lean toe te passen.

Lidl als eerste ISO 45001 gecertificeerd

Wereldwijd zijn er jaarlijks 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een efficiënt managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001, de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken, biedt hiervoor een passend kader.

De effecten van tijd en flow denken

De afgelopen jaren is Quick Response Manufacturing, afgekort QRM, aan een flinke opmars bezig binnen de Europese en met name de Nederlandse maakindustrie. Maar wat is QRM precies? En waarom worden daar zulke opmerkelijke resultaten mee geboekt? In deze vierdelige serie doen we daarover een boekje open.

Goed is soms goed genoeg

We zijn zo bezig met kwaliteit en continu verbeteren, dat we er overwerkt en ontevreden van raken. Gewoon je werk goed doen is misschien al goed genoeg. Een pleidooi van Ben Kuiken voor praktische wijsheid.

De fundamenten van goede werkrelaties

‘Lean’ is een term die u ongetwijfeld niet vreemd is, als u in uw organisatie bezig bent met (continu) verbeteren. Misschien is uw organisatie aan de slag met een verbeterprogramma, zoals Lean, Six Sigma, TPM, TQM of welk ander verbeterinitiatief dan ook. Opmerkelijk is dat TWI (Training Within Industry) in veel organisaties een minder bekende of zelfs onbekende term is, terwijl de TWI-methoden een fundament zijn voor elke vorm of elk systeem van verbeteren. Dit vierde deel van de vijfdelige serie gaat over TWI Job Relations: hoe respect voor medewerkers tot betere resultaten leidt.

 

Feedforward in auditgesprekken

Feedback, wie kent het niet. U hebt het ongetwijfeld wel eens gegeven en ontvangen. Vaak vinden we feedback lastig en ervaren we het als kritiek op iets wat al is geweest. Dat is ook het geval in auditgesprekken. We kunnen er van leren, maar we kunnen het niet meer veranderen. Maar wat als we ons richten op de toekomst en vooruit kijken? Feedforward maakt dit mogelijk en het zorgt ook nog eens voor leuke auditgesprekken.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

 

  • Is onze afhankelijkheid van it nog acceptabel?
  • Kwaliteitsmanagement after midnight
  • Column