QRM is anders organiseren én leiderschap!

De afgelopen jaren is Quick Response Manufacturing, afgekort QRM, aan een flinke opmars bezig binnen de Europese en met name de Nederlandse maakindustrie. Maar wat is QRM precies? En waarom worden daar zulke opmerkelijke resultaten mee geboekt? In deze vierdelige serie doen we daarover een boekje open.

Metaalwarenfabriek Blozo kiest voor de mens

MetaalwarenfabriekBlozo is sinds 1962 actief op het gebied van plaat- en constructiewerk. Het is een van de duizenden middelgrote ondernemingen die de bedrijfsterreinen van Nederland vullen. Onopvallend, geen fratsen, keihard werkend aan kwalitatief hoogstaande producten en veelal een radertje in de complexe supply chain van machines of constructies.

Supervisor-training met Job Methods

‘Lean’ is een term die u ongetwijfeld niet vreemd is, als u in uw organisatie bezig bent met (continu) verbeteren. Misschien is uw organisatie aan de slag met een verbeterprogramma, zoals Lean, Six Sigma, TPM, TQM of welk ander verbeterinitiatief dan ook. Opmerkelijk is dat TWI (Training Within Industry) in veel organisaties een minder bekende of zelfs onbekende term is, terwijl de TWI-methoden een fundament zijn voor elke vorm of elk systeem van verbeteren. Dit afsluitende deel van de vijfdelige serie gaat over TWI Job Methods. Deze methode traint supervisors hoe huidige werkmethoden te analyseren en te verbeteren.

De luie manager

Een slimme manager is lui. Lui zijn vereist dat je dingen loslaat en niet te druk bent, zodat je tijd hebt voor de dingen die ertoe doen. In zijn boek ‘De Luie Manager’ schetst Martin Waaijer een nieuw managementperspectief.

Alle ballen op de wijkverpleging

Wijkverpleging wordt gezien als een belangrijke oplossing voor de toenemende zorgvraag en stijgende kosten, met een coördinerende rol voor de wijkverpleegkundige. In deze sector houden ze van hun vak, maar het piept en kraakt onder de vele veranderingen, krappe budgetten en dreigende personeelstekorten. Hoe werken de organisaties samen om een hoog kwaliteitsniveau te bewaken?

Jeroen Heijmans verkozen tot BIM 2018

Tijdens de negende editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) is Jeroen Heijmans, Beleidsadviseur P&O bij CSU, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2018.

Duurzaam succes behalen met ISO 9004

Wie zijn organisatie wil managen op duurzaam succes, kan gebruik maken van de richtlijnen in ISO 9004:2018. Het biedt bruikbare handvatten voor strategische besluitvorming en geeft inzicht in wat een organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

 

  • Nabeschouwing jaarcongres kwaliteit
  • De kwaliteitsdimensies van het gezin
  • Evenement ISO 19011 ‘auditing in beweging'
  • Columns