Kwaliteitsmanager, zie uw kansen!

Toen tijdens het Jaarcongres Kwaliteit de dagvoorzitter aan de aanwezigen in zaal vroeg wie zich nog kwaliteitsmanager noemt, ging er geen hand omhoog. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat ze er niet zijn – de meesten hebben toch iets dergelijks op hun visitekaartje staan. Hoe dan ook, wat ons betreft zijn het professionals die zich bezig houden met organisatieontwikkeling, met een keur aan functiebenamingen.

‘We moeten ons samenpakken!’

Volgens Lodewijk Van der Borg – CEO van de Kaak Group – moet de landelijke maakindustrie de ‘Lubberiaanse’ filosofie van de ‘BV Nederland’ opnieuw oppakken. ‘We moeten resoluut stoppen met het bekrompen ieder-voor-zich-denken.’

Feedback: hoe werkt dat?

Zorg voor een leidend principe en kernwaarden.

Agile… niet alleen voor softwarebouwers!

Ontdek aan de hand van een drietal cases hoe teams en organisaties – die niets met softwareontwikkeling te maken hebben – Agile-methoden hebben gebruikt om hun organisaties succesvoller te maken.

Normen helpen implementatie AVG in de zorg

Sinds 25 mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor de zorgsector heeft de AVG veel impact.

Hoe krijgen we grip op onze processen?

Kwaliteitsmanagement is vaak een uitdagende taak. In de eerste plaats wordt een dergelijke afdeling verantwoordelijk gehouden voor het voldoen aan de auditcriteria. Tegelijkertijd moeten de prestaties van de organisatie worden verbeterd, maar dat wordt soms aan aparte taskforces opgedragen.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Kwaliteit: wat kost dat nou?
  • ISO 20400 maakt MVI inzichtelijk
  • Kwaliteit is te plannen met NEN-ISO 10005
  • Slimmer omgaan met je lastige baas
  • Literatuur
  • Columns